Atvērta kontūra siltumsūkņu sistēmu projektēšanas problēmas
Abstracts of the 24th Scientific Conference 2008
Māris Greiziņš, Guntis Pikurs, Juris Zvirgzds

Atvērta kontūra siltumsūkņu sistēmas izveidošanas principi un risinaajumi, un ar to sistītās problēmsituācijas.


Atslēgas vārdi
siltumsūknis, atvērtais kontūrs
Hipersaite
http://www.cfi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/cfi/CFI_konferences/abstracts%202008.PDF#page=65

Greiziņš, M., Pikurs, G., Zvirgzds, J. Atvērta kontūra siltumsūkņu sistēmu projektēšanas problēmas. No: Abstracts of the 24th Scientific Conference, Latvija, Rīga, 20.-22. februāris, 2008. Rīga: LU Cietvielu Fizikas institūts, 2008, 65.-65.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196