Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas organizācijas pilnveidošana

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas organizācijas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improvement of Organization to Ensure Sound Maintenance of Electrical Devices and Equipment
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori Arnis Kalniņš
Valdis Ziemelis
Atslēgas vārdi ieviest piecas elektrodrošības grupas, izveidot vienotus principus elektrodrošības grupu piešķiršanai
Anotācija Šā raksta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus elektroiekārtu drošas ekspluatācijas organizācijas pilnveidošanai. Izskatītas pamatprasības drošai darbu veikšanai elektroiekārtās. Izpētīts stāvoklis normatīvo dokumentu jomā, kas reglamentē elektroietaišu drošu ekspluatāciju, sniegtas rekomendācijas to izstrādē. Tiek piedāvāts izstrādāt jaunus Ministru kabineta noteikumus un ieviest piecas elektrodrošības grupas, un izveidot vienotus principus elektrodrošības grupu piešķiršanai elektroiekārtās ar spriegumu līdz 1000 V un virs 1000 V.
Anotācija angļu valodā The objective of the thesis was to develop suggestions for improvements in organization of safe operation of the electrical equipment. The basic requirements for operating the electrical equipment safely were evaluated.Conducted researched on the regulatory documents, which regulate how to operate electrical equipment safely; provided recommendations to develop them further. It is proposed to develop new regulations of Cabinet of Ministers and establish five electrical safety groups to develop unified principles for assignment of electrical safety groups in electrical equipment up to 1000V and above 1000V.
Atsauce Kalniņš A., Ziemelis V. Elektroiekārtu drošas ekspluatācijas organizācijas pilnveidošana // Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. - 80.-88. lpp.
ID 5285