Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba slodze un tās nozīme ķīmisko vielu iedarbībā uz organismu

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba slodze un tās nozīme ķīmisko vielu iedarbībā uz organismu
Nosaukums angļu valodā Workload and Impact of Workload on the Risks Caused by Chemicals
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.5. Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Autori aivars Bauze
Valentīna Urbāne
Atslēgas vārdi fiziskā slodze, ķīmiskās vielas, risks, elpošanas minūtes tilpums, eksplozija, putekļi
Anotācija Darbā pētīti darba vides riski, kuri saistīti ar ķīmisko vielu lietošanu, šo risku novērtēšana un ar to saistītie faktori. Pētīta un analizēta fiziskā darba slodzes saistība ar izlietoto enerģijas daudzumu un elpošanai patērēto gaisu, kā arī fiziskā darba slodzes lieluma ietekme uz veselību, ko rada ar gaisu ieelpoto ķīmisko vielu iedarbība uz cilvēka organismu. Iegūti pārliecinoši rezultāti, ka, pieaugot fiziskajai darba slodzei, pieaug arī darba vides gaisā esošo ķīmisko vielu un putekļu ietekme uz organismu. Izstrādātas ķīmisko vielu un putekļu radītā riska sakarības saistībā ar darba fiziskās slodzes lielumu, kuras ir praktiski izmantojama, riska novērtēšanai un samazināšanai.
Anotācija angļu valodā Risks connected with the use of chemicals, risk assessment values of parameters of the workload related to them have been researched in this master’s paper. We have researched and analyzed physical load of the work, workload parameters – consumption of energy and quantity of breathing air, and impact of workload to the risks of air pollution, as chemicals and dust. Conclusive data have been obtained proving, that quantity of physical load of the work directly related to the risks caused by air pollution with chemicals and dusts. Connection of data between workload and risks caused by chemicals and dusts has been obtained. These connections can be applied for assessing the risks caused by chemicals and dusts taking into consideration the quantity of physical load of the work.
Atsauce bauze, a., Urbāne, V. Darba slodze un tās nozīme ķīmisko vielu iedarbībā uz organismu. No: Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. Rīga: Darba un civilās aizsardzības institūts, 2008, 105.-114.lpp. ISBN 978-9984-32-735-8.
ID 5286