Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Asimetrisku floru saturošu azobenzola kodola dendrimēra nulles ģenerācijas sintēze

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Asimetrisku floru saturošu azobenzola kodola dendrimēra nulles ģenerācijas sintēze
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Lauma Laipniece
Jana Kreicberga
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi azobenzols
Anotācija tēzes
Anotācija angļu valodā tēzes
Atsauce Laipniece, L., Kreicberga, J., Kampars, V. Asimetrisku floru saturošu azobenzola kodola dendrimēra nulles ģenerācijas sintēze. No: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 16.-17. aprīlis, 2008. Rīga: RTU, 2008, 156.-156.lpp.
Pilnais teksts
ID 5324