Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: DNS oktamēru telpiskās struktūras noteikšana ar KMR spektroskopiju

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā DNS oktamēru telpiskās struktūras noteikšana ar KMR spektroskopiju
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori K. Zinovjevs
Kristaps Jaudzems
Edvards Liepiņš
Atslēgas vārdi DNS, KMR
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Zinovjevs, K., Jaudzems, K., Liepiņš, E. DNS oktamēru telpiskās struktūras noteikšana ar KMR spektroskopiju. No: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 16.-17. aprīlis, 2008. Rīga: RTU, 2008, 178.-178.lpp.
Pilnais teksts
ID 5332