Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterization of Material Properties by means of Small Specimens

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterization of Material Properties by means of Small Specimens
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Rolands Rikards
Aleksandrs Korjakins
Andris Čate
Andrejs Kovaļovs
Atslēgas vārdi laminated composites, material properties, identification method
Anotācija Daudzslāņaina materiāla īpašību novērtē, kas tiek armēts ar vienā virzienā oglekļa šķiedru un slogots dažādos veidos, tiek izvērtēta šajā publikācijā. Materiāla elastīgas īpašības tika iegūtas izmantojot divas dažādas metodes – tradicionālo statiska slogojuma pārbaudi, balstoties uz ASTM rekomendācijām, un vibrācijas pārbaudi ar identifikācijas procedūru. Abas šim metodes deva līdzīgus iegūtos rezultātu. Stiprības īpašības tika noteiktas tikai ar statiskam pārbaudēm.
Atsauce Rikards, R., Korjakins, A., Čate, A., Kovaļovs, A. Characterization of Material Properties by means of Small Specimens. Construction Science. Nr.2, 2001, 147.-160.lpp. ISSN 1407-7329.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5569