Zemes pārvaldības pamati
2008
Armands Auziņš

Grāmatā ir iekļauti zemes pārvaldības teorētiskie un praktiskie jautājumi, kas atspoguļo gan ārvalstu, gan Latvijas pieredzi, kā arī skaidroti daudzi ar zemes pārvaldības jomu saistīti jēdzieni un termini, kas pamatā skar zemes kā ekonomiski vērtīga resursa un nekustamā īpašuma plānošanu un attīstību.


Atslēgas vārdi
zemes pārvaldība, institūciju ekonomika, nekustamais īpašums, teritorijas attīstība

Auziņš, A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 107 lpp. ISBN 978-9984-32-279-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196