Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Zemes pārvaldības pamati

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Zemes pārvaldības pamati
Nosaukums angļu valodā Basics of Land Management
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.6. Politikas zinātne
Autori Armands Auziņš
Atslēgas vārdi zemes pārvaldība, institūciju ekonomika, nekustamais īpašums, teritorijas attīstība
Anotācija Grāmatā ir iekļauti zemes pārvaldības teorētiskie un praktiskie jautājumi, kas atspoguļo gan ārvalstu, gan Latvijas pieredzi, kā arī skaidroti daudzi ar zemes pārvaldības jomu saistīti jēdzieni un termini, kas pamatā skar zemes kā ekonomiski vērtīga resursa un nekustamā īpašuma plānošanu un attīstību.
Anotācija angļu valodā The book includes land management theoretical and practical issues, which reflect both foreign and Latvian experience, as well as explaining many with land management related concepts and terms.
Atsauce Auziņš, A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008. 107 lpp. ISBN 978-9984-32-279-7.
ID 5815