Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi
2009
Armands Auziņš

izdevumā


Atslēgas vārdi
topogrāfija, ģeodēzija, būvniecība, tahimetri

Auziņš, A. Īpašuma topogrāfiskie uzmērījumi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009. 134 lpp. ISBN 978-9984-32-916-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196