Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biomass Residuesa and Energy Crops Availability and Use

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biomass Residuesa and Energy Crops Availability and Use
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Peteris Šipkovs
G. Kashkarova
Kristina Ļebedeva
Mārtiņš Jirgens
Lana Migla
Atslēgas vārdi biomass resources, energy crops, energy production
Anotācija One of the main goals of the energy policy and climate change mitigation policies in Latvia is the promotion of the development of renewable sources of energy - biomass energy, hydro-, wind- and geothermal energy. Biomass fuel is the most important domestic fuel and widely used already in Latvia and it is determined in Energy Program as well as in other official documents that the biomass fuel part will be significant in future also. The National Development Plan for 2007-2013 stresses the importance of renewable energy, including biomass, in the effort to ensure sustainable development. It provides for promotion of the use of renewable natural resources and alternative energy sources in the production of energy (heat and power), including the use of biomass in CHP, maintaining agricultural land for the production of agricultural products, and increasing the contribution of the agricultural sector in the production of raw materials for heating and transport fuel.
Atsauce Šipkovs, P., Kashkarova, G., Ļebedeva, K., Jirgens, M., Migla, L. Biomass Residuesa and Energy Crops Availability and Use. No: Proceedings of International Conference RIO-9 World Climate & Energy Event Latin America Renewable Energy Fair (LAREF 2009), Brazīlija, Rio de Janeiro, 17.-19. marts, 2009. Rio de Janeiro: Rio Solar Ltda, 2009, 261.-266.lpp.
ID 5957