Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Agents in Intelligent Tutoring Systems: State of the Art

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Agents in Intelligent Tutoring Systems: State of the Art
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Jānis Grundspeņķis
Alla Anohina-Naumeca
Atslēgas vārdi intelligent tutoring system, intelligent agent, animated pedagogical agent
Anotācija Aģentu tehnoloģijas strauja attīstība pēdējo desmit gadu laikā ir skārusi citu mākslīgā intelekta pētījumu sfēru – intelektuālas mācību sistēmas. Intelektuālu mācību sistēmu arhitektūra nodrošina daudzas iespējas aģentu pielietojumam šāda tipa sistēmu izveidei, un rezultātā uz doto brīdi ir izstrādātas daudzveidīgas uz aģentiem balstītas intelektuālas mācību sistēmas dažādām sfērām. Šī raksta nolūks ir dot pārskatu par aģentu tehnoloģijas izmantošanu intelektuālu mācību sistēmu izstrādei. Pēc dažu jēdzienu, kas ir saistīti ar intelektuālu mācību sistēmu arhitektūru (studenta diagnosticēšanas modulis, pedagoģiskais modulis, problēmsfēras zināšanas un komunikāciju modulis) ieviešanas, aģenta jēdziens un tā raksturojumi, tādi kā autonomija, adaptācijas spēja, mobilitāte, caurspīdīgums, izturība, reaktivitāte, proaktivitāte un citi, tiek apspriesti. Tālāk tiek doti secinājumi par šādiem jautājumiem: kādas intelektuālu mācību sistēmu komponentes var tikt realizētas kā aģenti, un kādas funkcijas aģenti var izpildīt katrā komponentē, kā arī kāpēc aģentu tehnoloģija tiek izmantota intelektuālu mācību sistēmu izstrādei. Papildus intelektuālas mācību sistēmas konceptuālais modelis, ko ir piedāvājis viens no raksta autoriem, kas sastāv no 3 slāņiem – sistēmas slāņa, daudzaģentu slāņa un zināšanu darbinieka slāņa- tiek aprakstīts vispārīgos vilcienos. Dotā raksta beigu daļā tiek apskatīti animētie pedagoģiskie aģenti, kas parādās intelektuālās mācību sistēmās kā divdimensiju vai trīsdimensiju personāži.
Atsauce Grundspeņķis, J., Anohina-Naumeca, A. Agents in Intelligent Tutoring Systems: State of the Art. Lietišķās datorsistēmas. Nr.22, 2005, 110.-121.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6115