Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cenu veidošanās jautājumi elektroenerģijas tirgos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cenu veidošanās jautājumi elektroenerģijas tirgos
Nosaukums angļu valodā Pricing Questions in the Electric Power Markets
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahņitko
Jānis Gerhards
Sergejs Ribakovs
Inga Iļjina
Atslēgas vārdi elektroenerģijas tirgus, optimizācija, cenu pieteikumi, puls, mezglu cenas
Anotācija Jaunu attiecību starp energosistēmu un patērētājiem organizācijas svarīga daļa ir metožu un algoritmu izstrāde elektroenerģijas konkurences noteikšanai dažādās stadijās: plānošanā, ekspluatācijā un elektroenerģētikas nozares attīstības vadībā. Pasaules praksē nav vienotas pieejas optimālo modeļu un algoritmu noteikšanai, kurus izmanto efektīvai elektroenerģijas tirgu vadībai. Elektroenerģija ir specifiska prece, jo katrā laika momentā jāizpildās ražošanas un patēriņa bilancei. Elektroenerģijas cenu noteikšanas matemātisko instrumentu izstrādē jāņem vērā šī īpatnība. Mūsdienās pasaules praksē izmanto vairākas pieejas elektroenerģijas konkurences cenu modelēšanā. Apskatāmais darbs paredz noteiktā mērā precizēt cenu veidošanās aspektus vienā no diviem eksistējošiem elektroenerģijas konkurences tirgu pamatmodeļiem.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Mahņitko, A., Gerhards, J., Ribakovs, S., Umbraško, I. Cenu veidošanās jautājumi elektroenerģijas tirgos. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.24, 2009, 16.-23.lpp. ISSN 1407-7345.
Pilnais teksts
ID 6156