Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of a Software-Based Laboratory Work for Teaching of Eco-Design

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of a Software-Based Laboratory Work for Teaching of Eco-Design
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Māra Rēpele
Jana Simanovska
Kārlis Valters
Gatis Bažbauers
Atslēgas vārdi ecodesign, energy using products, expert system, materials
Anotācija Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā maģistra darba ietvaros uz MS Excel bāzes izstrādāta pirmā vides ekspertu sistēma ekodizaina veikšanai latviešu valodā. Ekodizaina instruments izstrādāts, lai palīdzētu ražotājiem pieņemt lēmumus, veicot ekodizainu un izvēlēties sava produkta ražošanai materiālus, kas atstāj pēc iespējas mazāku ietekmi uz vidi visā produkta dzīves ciklā. Kaut arī izstrādātā ekodizaina metode ir paredzēta galvenokārt elektrisko un elektronisko produktu analīzei, tomēr tā ir samērā universāla un to var izmantot arī citu produktu ražotāji. Programma ir viegli lietojama un brīvi pieejama, tādēļ to var izmantot arī kā mācību līdzekli – elektronisku laboratorijas darbu ekodizaina pamatu apgūšanai, aplūkojot jautājumus, kas saistīti ar materiālu izmantošanas optimizāciju produktu izstrādes gaitā.
Atsauce Rēpele, M., Simanovska, J., Valters, K., Bažbauers, G. Development of a Software-Based Laboratory Work for Teaching of Eco-Design. No: 3rd International Conference „Environmental Science and Education in Latvia and Europe: Education and Science for Climate Change Mitigation”: Conference Proceedings, Latvija, Riga, 23.-23. oktobris, 2009. Riga: Latvian Environmental Science and Education Council, The Ministry of Environment of the Republic of Latvia , 2009, 80.-81.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6160