Materiālu zinību pasniegšanas intensifikācija ar tehniskiem līdzekļiem
2009
Jānis Ozoliņš, Gatis Muižnieks

Materiālu zinības pasniegšanai tiek izmantots optiskais metalogrāfijas mikroskops, kas apgādāts ar digitālo videokameru un saslēgts ar datoru. Tas atļauj pētīt mikrostruktūru uz interaktīvās tāfeles, uz monitoru, kā arī izkopēt uz printera. Digitālās tehnikas izmantošana ļauj intensificēt mācību procesu.


Atslēgas vārdi
Materiālu zinības, studenti, laboratorijas, mikrostruktūru pētīšana, pasniegšana

Ozoliņš, J., Muižnieks, G. Materiālu zinību pasniegšanas intensifikācija ar tehniskiem līdzekļiem. Ražošanas tehnoloģija. Nr.31, 2009, 162.-164.lpp. ISSN 1407-8015.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196