Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hydrothermal Synthesis of Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) Powders and Their Application for High-Temperature Ceramics

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hydrothermal Synthesis of Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) Powders and Their Application for High-Temperature Ceramics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Aleksejs Hmeļovs
Ingunda Šperberga
Artūrs Plūdons
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Hydrothermals synthesis
Anotācija Hydrothermal treatment of starting components was applied over the range of temperature 270-300 oC and at pressure of 30 bars for the synhesis of powders for mullite-zirconia ceramics. The mechanism and hydrothermal reactions are discussed. The influence of the obtained nanosize powders on the sintering rate, phase composition and properties of mullite-zirconia ceramics was studied and compared with the properties of traditionally obtained ceramics. It is shown that the densification of ceramic samples obtained from hydrothermally and traditionally prepared powders is graetly affected by the used preparation method. Development of mullite, ZrO2 (tetragonal or monoclinic) as well as corundum - in ceramic samples from traditionally obtained powders start at 1300 oC, whereas from hydrothermally obtained (in particular mullite phase) - at 1100 oC.
Atsauce Sedmale, G., Hmeļovs, A., Šperberga, I., Plūdons, A., Grabis, J. Hydrothermal Synthesis of Al2O3-SiO2-ZrO2(Y2O3) Powders and Their Application for High-Temperature Ceramics. Chemine Technologija, 2009, No.1 , 56.-60.lpp. ISSN 1392-1231.
ID 6226