Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Garais Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas ceļš

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Garais Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas ceļš
Nosaukums angļu valodā The Long Way to Reopening the Riga Polytechnic Institute
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Rīgas Politehniskā institūta vēsture, augstākās tehniskās izglītības vēsture
Anotācija 2008. gadā tika svinēta Rīgas Politehniskā institūta (RPI) atjaunošanas piecdesmitgade. Vecākā tehniskā augstskola Baltijas valstīs un pirmā augstskola Latvijas teritorijā - RPI faktiski izbeidza darbību jau 1918. gadā. Krievijas cars parakstīja privātās mācību iestādes ar vācu mācību valodu – Rīgas Politehnikuma statūtus 1861. gadā un 1862. gadā tajā uzņēma pirmos studentus. 1896. gadā Rīgas Politehnikumu reorganizēja par Rīgas Politehnisko institūtu ar krievu mācību valodu un tā finansēšanā iesaistījās arī Krievijas valdība. RPI valdība slēdza 1919. gadā, jo pēc Maskavā evakuācijā pavadītajiem trim gadiem sakarā ar Pirmo Pasaules karu, bija palikušas tā ēkas Raiņa bulvārī 19 un Kronvalda bulvārī 4 bez nepieciešamajām laboratorijām, grāmatām utt. Rīgā atgriezās tikai neliela daļa no kādreizējā augstskolas īpašuma un mācībspēkiem. Uz RPI bāzes Krievijā izveidoja Ivanavovozņesenskas Politehnisko institūtu, bet Latvijā nodibināja Latvijas Augstskolu ( no 1922. g. –LU), kuras sastāvā turpmāk darbojās arī tehniskās fakultātes. 1922. gadā kādreizējais RPI students N. Okolo – Kulaks vēlējas Rīgā atklāt privātu Krievu Politehnisko institūtu, bet nesaņēma atļauju tā atvēršanai. Atjaunot RPI, atdalot no LU tehniskās fakultātes 1923. gadā ierosināja RPI absolvents Jānis Levans. Padomju valdība vēlējās atjaunot RPI– vispirms 1942. gadā, bet nodomus izjauca karš, pēc tam ilgi spriežot un pieņemot dažādus lēmumus, 1954. gadā. Telpu un daļēji arī mācībspēku, inženieru nepietiekamā skaita Latvijā dēļ, atjaunot RPI izdevās tikai 1958. gadā. 1990. gadā RPI pārdēvēja par Rīgas Tehnisko universitāti, kas turpina vecākās Latvijas augstskolas tradīcijas.
Anotācija angļu valodā In 2008 the 50 years since the renewal of the Riga Polytechnic Institute (RPI) were remembered. In 1918 the activities of the oldest technical university in the Baltic Countries and the first technical university on the territory of Latvia ceased to exist. In 1861 the Russian Czar had signed the fundamental law of the RP (Riga Polytechnic) into law, a privat institution with the German language as language of education. In 1862 the first students were enrolled. In 1896 the Riga Polytechnic was reorganized to be the Riga Polytechnic Institute with the Russian language as the language of education and in part financed by the Russian State. The RPI had been closed in 1919 because its books and laboratories, which had been evacuated to Russia in 1915 after the beginning of First World War had not been returned to Latvia into the buildings at Raina Boulevard 19 and Kronwalda Boulevard 4. Only a small part of the property and of the staff of the RPI returned after the war. On the basis of material from the RPI a Polytechnic Institute war founded in Iwanowowosnesensk in Russia, while in Latvia the Institution of higher Education of Latvia was founded, in 1922 named University of Latvia, which took over the technical faculties of the former RPI. In 1922 the former student of the RPI, N. Okolo – Kulak wanted to open a Private Russian Technical Institute but was denied permission. In 1923 the former student of the RPI Janis Levans proposed without success to take the technical faculties away from the University of Latvia to start the RPI anew. In 1942 the Soviet Government of Latvia proposed the renewal of the RPI for the first time but its idea could not materialize because of the beginning of the Second World War. After the war, in 1954 they tried to realize the idea after lengthy discussions and many decisions but because of the lack of qualified engineers in Latvia the PRI only could start in 1958. In 1990 it changed its name to Riga Technical University, which is now continuing its old traditions.
Atsauce Zigmunde, A. Garais Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas ceļš. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 39.-44.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6278