Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Die „Rigasche Hausfrauen – Zeitung“ und Polytechnikum zu Riga

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda German (de)
Nosaukums oriģinālvalodā Die „Rigasche Hausfrauen – Zeitung“ und Polytechnikum zu Riga
Nosaukums angļu valodā The “Rigasche Hausfrauen – Zeitung“ and the Riga Polytechnic
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi zinātnes popularizēšana, Rīgas Politehnikums, Vilhelms Ostvalds
Anotācija Rakstā atspoguļota Rīgas Politehnikuma mācībspēku līdzdalība vācu valodā iznākošā laikrakstā „Rigasche Hausfrauen – Zeitung“ (Rīgas mājsaimnieču laikraksts). Kopš 1883. gada decembra iznākošā laikrakstā tika rakstīts par sieviešu darbu, bērnu audzināšanu, kopšanu un izglītošanu, mājmācību, mācībām skolās, veselīgu dzīvesveidu, veselības kopšanu, padomi ēdienu gatavošanā. Laikraksta redaktore Marija fon Redelīna un citas rīdzinieces 19. gadsimta 80. gados apmeklēja Rīgas Politehnikumā populārzinātniskas lekcijas. Rīgas Politehnikuma profesors Pauls Valdens 1903. gadā rakstījа, ka viens no lektoriem ir bijis slavenais ķīmiķis Vilhelms Ostvalds. Viņš referējis, piemēram, par ūdeni, uguni, gaisu, zemi un fizikālās ķīmijas problēmām, kā arī par mūziku. Izšķirstot laikrakstu, diemžēl netika atrasts neviens raksts ar V. Ostvalda parakstu. Liela daļa rakstu laikrakstā ir anonīmi un nav iespējams identificēt izcilā ķīmiķa rakstus. Tomēr jāatzīst, ka V. Ostvalds sadarbojās ar laikrakstu un 1886./ 87. gadā kopā ar Rīgas Politehnikuma direktoru Kārli Augustu Līventālu bija laikraksta izsludināta konkursa par labāko rakstu žūrijas komisijas loceklis. Nav šaubu, ka minētā laikraksta veidošanā piedalījās arī citi Rīgas Politehnikuma mācībspēki, popularizējot zinātnes atziņas, bet mācībspēku dzīvesbiedres un citas rīdzinieces lasīja laikrakstu un izglītojās.
Anotācija angļu valodā This article describes the participation of the university teachers of the Riga Polytechnic in the creation of articles in the German language “Die Rigasche Hausfrauen-Zeitung” (“Riga Housewives Journal”). This journal which appeared since 1883 treated subjects like women’s labor, child raising, education, home- and school education, healthcare, the treatment of sicknesses, it gave practical advice for kitchen and food. The chief journalist of this newspaper Marie von Redelien and other women from Riga visited in the 1880th the popularized lectures in the Riga Polytechnic. The chemist, Professor at the Riga Polytechnic, Paul Walden wrote in 1903, that one of these professors who held popularized lectures was the later famous chemist Professor Wilhelm Ostwald. He held lectures treating fire, water, air and earth and problems of the “physical chemistry” and music. Unfortunately it is impossible to find one article in this journal which is signed by Wilhelm Ostwald. Many of the articles are made anonymous and so it is impossible to say who the author of these articles is. But it is known, that W. Ostwald cooperated with this journal and that in 1886/1887 he constituted, together with the than Rector of the Riga Polytechnic Professor Karl August Livental a jury to select the best articles in the Riga Housewives Journal. There is no doubt that other university teachers of the Riga Polytechnic participated in the elaboration of the articles this journal and popularized there the results of their sciences. The ladies of these professors and the women of Riga were readers of this journal and thus educated themselves.
Atsauce Zigmunde, A. Die „Rigasche Hausfrauen – Zeitung“ und Polytechnikum zu Riga. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 58.-62.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6279