Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Eugen Brückmann

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda German (de)
Nosaukums oriģinālvalodā Eugen Brückmann, Zögling des Polytechnikums zu Riga, Fachmann für Dampflokomotiven
Nosaukums angļu valodā Eugen Brickmann, Absolvent of the Riga Polytechnic, Specialist for Steam Locomotives
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Rīgas Politehnikums, absolventi, lokomotīvju būve
Anotācija Rīgas Politehnikuma Mehānikas nodaļas 1887. gada absolvents Eižens Brikmans (1862 - 1943)pēc augstskolas absolvēšanas devās uz Vāciju un strādāja gan par konstruktoru, gan inženieri lokomotīvju būves rūpnīcās, bija Berlīnes mašīnbūves aīciju sabiedrības direktors (1905 - 1930). Viņa darbība cieši saistīta ar 1881.gadā dibināto Vācu mašīnu tehnisko biedrību, kurā darbojušās tādas pazīstamas personības kā R. Dīzels, F. A. Krups, K. F. Sīmens u. c. Eižens Brikmans piedalījies lokomotīvju ražošanā, to tālākattīstīšanā, publicējis daudzus zinātniskus rakstus. Viņa padarītais ir labs mantojums nākamajām paaudzēm, bet E. Brikmana vārds ir starp ievērojamākajiem lokomotīvju speciālisiem. Viņam par godu nosaukta iela Vildavā (Berlīnē), kur viņš ilgus gadus strādāja.
Anotācija angļu valodā E. Brückmann (1862 - 1943) finished the department of mechanics at the Riga Polytechnic in 1887. After graduating from the university he moved to Germany and worked as a constructor and engineer in factories which produced locomotives. From 1905 to 1930 he was the director of the "Berliner Maschinenbau Aktiengesellschaft". His activities were closely connected to the "Deutsche Maschinentechnische Gesellschaft" that was founded in 1881 and where such famous persons worked as Rudolf Diesel, Friedrich Alfred Krupp, Carl Friedrich Siemens. E. Brückmann took part in the prodection of locomotives, their further improvements, and published many scientific articles on this subject.
Atsauce Zigmunde, A. Eugen Brückmann, Zögling des Polytechnikums zu Riga, Fachmann für Dampflokomotiven. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.13, 2008, 99.-101.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 6295