Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Karls Fridrihs Bornhaupts un Rīgas Politehnikums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Karls Fridrihs Bornhaupts un Rīgas Politehnikums
Nosaukums angļu valodā Carl Friedrich Bornhaupt and the Riga Polytechnic
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Rīgas Politehnikuma dibināšana, Rīgas pedagogi
Anotācija Rīgas Politehnikuma dibināšanas iniciatori pirmā projekta augstākās tehniskās skolas Rīgā izstrādi uzticēja pieredzējušam pedagogam K. F. Bornhauptam. Kaut gan viņa 1857. g. izstrādātais projekts netika realizēts, tas veicināja jautājuma par augstskolu Rīgā risināšanu un rezultātā pieņēma Hannoveres Politehnikuma vicedirektora T. S. Frankes 1859.g. izstrādāto projektu. K. F. Bornhaupts starp augstskolas dibinātājiem bija vienīgais pedagogs. Viņš 1828. g. nodibināja privātu skolu, bet Rīgas Politehnikumā viņš vadīja tās priekšskolu (1862 - 1881), kur studijām sagatavoja nākamos studentus.Bez tam K. F. Bornhaupts bija Krievu arheologu biedrības loceklis, darbojās Rīgas Dabaspētnieku biedrībā, Literāri praktiskajā pilsoņu biedrībā, bija Rīgas Doma muzeja psrmais inspektors.
Anotācija angļu valodā Those who initiated the foundation of the Riga Polytechnic applied to the well experienced pedagogue C. F. Bornhaupt to develop and formulate the project. He finished the job in 1857, but it was not implement. After the discussion of the project the authorities in Riga applied with request of developing a technical university to T. S. Franke from Hannover. C. F. Bornhaupt was the only pedagogue amongst the founders of the university. In 1828 he has founded a privat school. At the Riga Polytechnic he was the director of the "Preschool" (1862 to 1881) where future students were prepared for theit studies. C. F. Bornhaupt was member of the Russian Association of Archaeologists, member of the Riga Association of Natural Sciences, he was the first Inspector of the first museum in Riga called "Dommuseum" because it was located in the building of the former monastery which was the part of the cathedral complex.
Atsauce Zigmunde, A. Karls Fridrihs Bornhaupts un Rīgas Politehnikums. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.13, 2008, 12.-15.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 6296