Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats
Nosaukums angļu valodā Integration of the Thermoelectric modul in the Human microclimate regulating articles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Baltiņa
Juris Blūms
Ingrīda Šahta
Atslēgas vārdi mikroklimats, termoelektriskais/elektrotermiskais pārveidotājs, Peltjē elements/efekts, siltummainis, termoregulējošs apģērbs, viedapģērbs
Anotācija Kopš aizvēsturiskiem laikiem cilvēki ir meklējuši veidus, kā ar apģērba palīdzību pasargāt sevi no pārāk zemas vai pārlieku augstas apkārtējās vides temperatūras ietekmes. Mūsdienās termoregulācija ar apģērbu tiek risināta gan speciālā tērpā iestrādājot dzesējoša šķidruma plūsmas sistēmas, gan pielietojot augsto tehnoloģiju ceļā izgatavotus siltumu regulējošus materiālus, gan arī iestrādājot apģērbā termoregulējošas elektriskas/elektroniskas konstrukcijas, kā piemēram, sistēmas ar Peltjē elementiem, kur pievadot elementam strāvu, iespējams panākt temperatūras izmaiņas uz tā. Pasaulē jau ir izgudroti un patentēti viedapģērbi un citi izstrādājumi ar integrētiem termoelektriskajiem pārveidotājiem. Šeit jāpiemin izstrādājumi ar vairākiem termoelektriskajiem moduļiem;, ar integrētu siltummaiņu sistēmu; ar integrētu cauruļvadu sistēmu; ar gaisa kondicionieri. Sistēmas atšķiras gan ar strāvas avota izvēli tās darbināšanai, gan siltuma aizvadīšanas no termoelektriskā moduļa aukstās puses risinājuma, gan arī siltās puses dzesēšanas veida, attiecīgi arī: integrēšanas iespējām apģērbā un tā funkcionālo prasību saglabāšanas. Šādiem izstrādājumiem tiek uzrādītas gan priekšrocības, gan trūkumi, integrējot valkāšanai piemērotos produktos, kā piemēram, papildus svars apģērbā, ierobežota tvaiku un gaisa caurlaidība, daudz dažādu detaļu, kas var izraisīt konstrukcijas nestabilitāti un sarežģīt integrēšanas iespējas viedapģērbā
Anotācija angļu valodā Since prehistoric times people have looked for ways to help with clothing to protect themselves from too low or too high ambient temperature influence. Today thermoregulation by clothing is explored in a special outfit incorporating cooling fluid flow systems, both using high-tech way-made heat-regulating material, and integrated in the garment Thermostatic electrical/electronic systems, such as systems with Peltier elements, where the drive units current that can be achieved temperature changes on it. The world has already discovered and patented smart clothes and other articles, with integrated thermoelectric converters. Here should be mentioned articles with several thermoelectric modules; with integrated heat exchanger with piping system; with air conditioners. Systems differ in terms of power source selection of the operation; both of the solution the heat removal from Thermoelectrical module cold side, but also of the cooling type the warm side, respectively, including: integration in the garment and the maintaining of functional requirements. The following products are presented both advantages and disadvantages of the integration to wear appropriate products, such as additional weight of clothes, a limited vapor and air permeability, a lot of different components, which may cause structural instability and complexity by integration in the smart clothes.
Atsauce Baltiņa, I., Blūms, J., Šahta, I. Termoelektriskā moduļa integrēšanas iespējas cilvēka mikroklimatu regulējošos izstrādājumos. Patentu apskats. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 16.-24.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6315