Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai
Nosaukums angļu valodā The Exploration of Unutilized Hide Resources and the Research of Utilization Possibility of Such Resources for the Promotion of Development of National Economy of Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Inga Beikule
Guntis Strazds
Ilze Gudro
Atslēgas vārdi ādas apstrāde un miecēšana Latvijā, lopu kautuves – to nelietderīgi izmantotie materiāli
Anotācija Šajā rakstā dots ieskats Latvijas ādu rūpniecības attīstībā, raksturota esošā situācija ražotnēs. Tiek pētīts ādas rūpnīcu likvidēšanas iemesls, kā arī tiek novērtēta Latvijas esošo lopu kautuvju darbība un apzināti potenciālie ādu apstrādes rūpnīcu izejmateriālu (šajā gadījumā kailādu) piegādātāji. Kā galvenā problēma tiek izvirzīta ādu uzglabāšanas un konservēšanas iespējas Latvijas lopu kautuvēs, lai novērstu ādas izejmateriāla likvidēšanu. Promocijas darba ietvaros paredzēts veikt pētījumu, kas nodrošinātu ādu plašākas uzglabāšanas un pārstrādes iespējas Latvijā. Paredzēts sakopot, analizēt, klasificēt informāciju par dabīgās ādas struktūrām, pārstrādes tehnoloģijām un šobrīd lietotiem un nākotnē pieejamiem ādas materiālu dažādiem tehniskiem lietojumiem, izstrādāt piedāvājumus, tehnoloģijas, veikt testēšanu, izgatavot paraugus, laboratoriski testēt to īpašības un atbilstību noteiktiem lietojumiem, gala rezultātā veidojot datu bāzi, kas lietojama gan elektroniskā formā, gan materiālā. Tēma atbilst Latvijas tautsaimniecības interesēm- paplašināt Latvijā ražojamo produktu (ādu) sortimentu un izstrādāt jaunas lietojamās apstrādes tehnoloģijas, kā arī pilnveidot esošās. Pētījuma rezultātā iegūtos materiālus paredzēts atspoguļot publicēšanai, tādējādi padarot pētījuma rezultātus pieejamus gan sabiedrībai, gan profesionāliem lietotājiem un izglītības vajadzībām.
Anotācija angļu valodā Hide is one of the oldest raw materials which have been used trough the time. Human have been using leather since Paleolithic period till nowadays for different purposes. Hide and leather product manufacturing are national economy industry in which hide tanning and handling, suitcase, bag etc., product manufacturing are combined, including harness and shoes manufacturing industries. Hide manufacturing industry is the oldest industrial industry in Latvia. There is only one working hide handling manufacture in Latvia - A/S Rital, located in Jelgava city. This hide handling manufacture uses Latvia’s livestock. Most used livestock are cattle (cows and oxen). Most of all production (95%) A/S Rital exports to another EU states. Just 5% of all production is left in Latvia. There are 83 legal livestock slaughterhouses in Latvia. Most of those slaughterhouses orient oneself on pigs and cattle (like cows and calves) slaughter. In nowadays Latvia have been declined from “golden crater” – hide manufacturing and processing. These actions were in Latvia ante-bellum. There is an unsolved question about the use of hide and skin (also leather) for the industrial needs. The aim of this publication is to interpret the situation in hide manufacturing industry in Latvia. All gathered facts shows that this branch of national economy is not utilized. It is necessary to manage historical and experimental researches which haven’t been realized in the hide industry up to this time.
Atsauce Ulme, A., Beikule, I., Strazds, G., Gudro, I. Ādas resursu apzināšana un izmantošanas iespēju izpēte Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 45.-49.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6319