Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Materiālu normēšanas problēmrisinājumi SIA „Pionieris-2”

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Materiālu normēšanas problēmrisinājumi SIA „Pionieris-2”
Nosaukums angļu valodā Solutions of Materials Calculation Problems in LLC «Pionieris-2»
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inese Ziemele
Tamāra Krilova
Atslēgas vārdi drānu piegriešana, izlietojuma normas, normēšanas algoritms, faktiskais izlietojums, bāzes augumlielums
Anotācija Analizējot uzņēmuma SIA Pionieris-2 darbību, atklātas drānu racionālas izlietošanas problēmas, proti, sākotnējās - pirms pasūtījuma izpildes aprēķinātās normas un faktiskā – pasūtījuma izpildes beigās konstatētā drānu izlietojuma nesakritība, kas noved vai nu pie pasūtījumu nepilnīgas izpildes, vai pie neracionāla drānu uzkrājuma veidošanās noliktavā. Veikta drānu patēriņa sākotnējās normas un faktiskā izlietojuma salīdzinošā analīze uzņēmumā par astoņu mēnešu periodu. 2007./2008.gadiem pasūtītāja „Mammut” jaku modeļiem no GORE-TEX® ProShell drānas. Noteiktās vidēji svērtās vērtības sākotnēji paredzētajam un faktiskajam drānas izlietojumam dotajam sortimentam uzrāda atšķirību 0,03m jeb 2,5% uz vienu vienību. Tā rezultātā pasūtījumu izpilde attiecībā pret plānoto analizētajā laika periodā samazināta par 828 izstrādājumiem. Papildus zaudējumi radās pasūtītājam, negūstot peļņu no 828 vienību pārdošanas, no lieki pasūtītās un iegādātās furnitūras un palīgmateriāliem, to uzglabāšanas. Pētījumu rezultātā uzņēmumam piedāvāts efektīvāks drānu izlietojuma normu noteikšanas algoritms. Lai pamatotu drānu izlietojuma normu noteikšanā lietojamā bāzes augumlieluma izvēli katram pasūtītājam, veikta pasūtījumu analīze, nosakot faktiski biežāk un lielākos apjomos pasūtīto augumlielumu katrā dzimumgrupā, kura lekāli jālieto drānu izlietojuma sākotnējās normas aprēķināšanai vienai izstrādājuma vienībai.
Anotācija angļu valodā Analyzing the activities of the company Pionieris-2, discovered the problem of rational use of fabrics, ie, the discrepancy was originally to order execution of the established standard and actual costs of tissues, leading to partial or fulfillment of orders, or to the formation of the irrational accumulation of tissue in the stock. A comparative analysis of the original order to fulfill the established standard and actual costs of fabrics for a period of eight months 2007./2008. years for orders jackets main customer "Mammut", stitched from fabrics firm GORE-TEX ® ProShell. The observed averages of the original rules and the actual cost of fabrics to the orders indicated by the difference 0,03m or 2,5% per unit of product, resulting in, for the analyzed period, the company pulls the customer 828 products. Additional losses suffered and the customer due to not implementing these 828 units, also due to the purchase and storage is no longer necessary accessories and auxiliary materials. As a result of studies suggested a more efficient algorithm for determining the underlying rules and costs tissues. To confirm the use of specific base size in determining the rules of the costs of fabrics for each customer, an analysis of the scales of orders and determine the actual frequency and large volumes encountered sizes for each gender group.
Atsauce Ziemele, I., Krilova, T. Materiālu normēšanas problēmrisinājumi SIA „Pionieris-2”. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 57.-62.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6321