Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Atjaunojamo izejvielu attīstība Latvijas teritorijā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Atjaunojamo izejvielu attīstība Latvijas teritorijā
Nosaukums angļu valodā Renewable Material Development in Area of Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Līga Freivalde
Atslēgas vārdi atjaunojamās izejvielas, linu, kaņepju šķiedru produkti, tautsaimniecības stabilizēšana
Anotācija Rakstā apkopota informācija par Latvijā ražojamo produktu sortimenta paplašināšanas iespējām, balstoties uz vietējām atjaunojamām izejvielām (kaņepes un lini). Kopš 2007. gada samazinājies linu noiets, tādēļ tika meklētas alternatīvas tehnisko kultūru audzēšanai, lai nodrošinātu esošo linu pārstrādes rūpnīcu darbību. Kā alternatīva varētu kļūt kaņepju šķiedru ražošana, kas Latvijā pamazām tiek atsākta. Kaņepēm ir milzīgas priekšrocības, piemēram, tām nav dabisko kaitēkļu, šķiedra nepūst, nebojājas. Kaņepes augsnes ziņā nav izvēlīga kultūra, iztiek bez minerālā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļiem. Tās uzlabo augsnes struktūru un ar savu biomasu nomāc nezāles. Kā ikviens dabīgs materiāls, kaņepju audums ir otrreiz pārstrādājams, un dabā sadalās. Kaņepes ir piecas reizes izturīgākas par kokvilnas brezentu, un grūtāk pārraujamas par linu. Latvijā ar kaņepēm 2009. gadā apsēti apmēram 200 ha. Lai nozare veiksmīgi attīstītos, ar kaņepēm nepieciešams apsēt vismaz 1000 ha un iegūt 2400 tonnas šķiedras. Svarīgs posms, lai attīstītu Latvijas tautsaimniecību, ir ne tikai šķiedru ražošana un pirmapstrādes nodrošināšana, bet arī to pārstrāde jau gatavos produktos, kas apliecinātu to kā produktu ar pievienoto vērtību. Tādējādi ir iespēja veicināt pienesumu Latvijas tautsaimniecībā.
Anotācija angļu valodā The article summarizes the information on the Latvian manufactured product range expansion opportunities based on local renewable resources (hemp and flax). Since 2007 decreased sales of flax, so looked for alternatives to the cultivation of industrial crops, to ensure the functioning of the flax-processing plants. As an alternative could be the production of hemp, which Latvian is slowly being resumed. Cannabis is a huge advantage, for example, they have no natural pests, fibers rot, deteriorate. Cannabis is not a fastidious soil culture, living without mineral fertilizers and plant protection products. They improve soil structure and its biomass suppresses weeds. Like any natural material, hemp fabric is recyclable and naturally decompose. Hemp is five times stronger than cotton tarpaulins, and harder breakable of flax. In year 2009 in Latvia with hemp is planted about 200 ha. To successfully develop the industry, the need to sow hemp is at least 1,000 ha and the acquisition of 2400 tons of fiber. An important step in the development of Latvian economy is not only the fibers and the pretreatment providing, but also the processing of already finished products, which certified it as a product with added value. Thus, an opportunity to encourage the spreading of the Latvian economy.
Atsauce Ulme, A., Freivalde, L. Atjaunojamo izejvielu attīstība Latvijas teritorijā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 63.-67.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6322