Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Galvenās kļūdas un nosacījumi ērta un funkcionāla biroja izveidošanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Galvenās kļūdas un nosacījumi ērta un funkcionāla biroja izveidošanai
Nosaukums angļu valodā Main Mistakes and Factors to Establish Cosy and Functional Office Space
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Kukle
Edgars Kirilovs
Atslēgas vārdi biroja interjers, biroja funkcionālais plānojums, energoefektivitāte
Anotācija Biroja interjers var pavēstīt noderīgu informāciju – ne tikai acīm, bet arī zemapziņai. Reizēm, ierodoties kādā birojā, interjers mūs aicina iekšā, radot kaut ko līdzīgu māju izjūtai, savukārt cits biroja interjers vēsta – te viss notiek ātri, ilga uzkavēšanās nebūs. Citiem vārdiem sakot, biroja interjers ir uzņēmuma vizītkarte, kura liecina par tajā esošo darba vidi. Kas to nodrošina. Katram darbiniekam jābūt apmierinātam ar savu darba vietu, ar biroja iekārtojumu kopumā, lai ar pozitīvām emocijām, prieku un apmierinātību varētu ik dienu ierasties darbā. Ja darbinieki būs apmierināti ar apkārtējo vidi, tad arī biroja mikrovide kopumā veidosies labvēlīga. Ikvienam uzņēmumam būtu jārūpējas par darbiniekam piemērotiem darba apstākļiem. Līdz ar to nemitīgi augošas prasības ir arī biroju iekārtojumā, jo lielākā dienas daļa tiek pavadīta strādājot birojā. Darbs birojā var būt ļoti nogurdinošs, it sevišķi tajos gadījumos, ja nav izvēlētas atbilstošas mēbeles ikdienas darbam. Mēbeles modernā birojā tiek izvēlētas tā, lai tās būtu ērtas lietošanai. Notikušās izmaiņas pēdējo gadu laikā uzņēmuma darba vides organizācijā ir ietekmējušas arī mēbeļu dizainu. Šobrīd par mēbeļu būtiskākajām īpašībām tiek uzskatīta elegance, ergonomiskums, simetriskums, augstas kvalitātes materiāli un savietojamība.
Anotācija angļu valodā The work in bureau can be long and exhausting, therefore more and more attention is given to favorable microenvironment in offices. With the lapse of time the employees become more knowing and ask for „quality of life and work”. That can be characterized as good working conditions that do not harm the health, offers personal development, gives a chance to participate in decision making. We are talking about ergonomics- to favour the individual and working conditions with a purpose to get to know the individual how to adjust the working conditions for him. Ergonomics talks about the environment suiting for individuals. The company should not be unconcerned about the conditions that define the working quality. Till now the largest part of people have thought about ergonomics a a joke, but lately there is larger attention from employers to this question- that way taking care not only about the working conditions but also about the health of the employee. In the paper the author points out also the disposition of office furniture that would be convenient for employees, clients. That has to be appropriate also for correct choice of lightning system that makes 35% from the consumption of electricity in offices- that effects the costs of employer and also the worker’s effective work.
Atsauce Kukle, S., Kirilovs, E. Galvenās kļūdas un nosacījumi ērta un funkcionāla biroja izveidošanai . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 82.-86.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6325