Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biroja iekārtojuma principu analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biroja iekārtojuma principu analīze
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Office Layout Principles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Silvija Kukle
Edgars Kirilovs
Atslēgas vārdi biroju tipi, biroja iekārtojums, biroja funkcionālais plānojums ,biroja interjers
Anotācija Bieži vien darba devēji izvēlas atvērtā tipa birojus, jo pirmkārt, tie ir lētāki, otrkārt, tie veicina komunikāciju starp darbiniekiem un treškārt , tie ļauj labāk kontrolēt darba procesu tādējādi paaugstinot darba efektivitāti un veicina lietderīgāku uzņēmuma rīcībā esošo resursu izmantošanu, kas mūsdienas ir svarīgi katra uzņēmuma uzdevumi.
Anotācija angļu valodā People often spend the largest part of their days in office, therefore it is very important that the display of a working place is functional, ergonomic and would stimulate effectiveness. In the article two main conceptions of office layout are discussed- closed offices (classic cabinet, corridor system) and open offices. Each of the conceptions has advantages and very often, when setting up an office, elements from open and closed office have been combined. Just like for office layout conception, also the design of the office has impact on company’s effectiveness and image. Each of the largest nations of the world has typical office styles that not only popular in these nations, but also in other countries. In the article two most popular office styles are being showed- American and European- including also most popular office elements of German, Italian, French, English, Japanese and Latvian offices. Unlike American or European offices, in Latvia there is a tendency when there is given favour to native furniture, interior design with a high quality and technical performance. In the article are also showed few characteristics of Latvian companies’ offices.
Atsauce Kukle, S., Kirilovs, E. Biroja iekārtojuma principu analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 87.-92.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6326