Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija
2010
Ingunda Šperberga, Uldis-Jānis Sedmalis, Gaida Maruta Sedmale

Grāmatā “Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija” aprakstīti svarīgākie teorētiskie priekšstati par silikātu un citu grūti kūstošu nemetālisku savienojumu fizikālo ķīmiju un uzbūvi, svarīgāko divkomponentu un trīskomponentu sistēmu fāžu diagrammu veidošanas principiem un analīzi, teoriju par procesiem, kas norisinās materiālu sintēzes gaitā saskaņā ar fāžu līdzsvara stāvokļa diagrammām, cietfāžu reakciju mehānismu u.c Grāmata “Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija” domāta kā mācību grāmata dabaszinātņu un inženierzinātņu studentiem. Tā var būt noderīga arī jebkuram inženiertehniskam darbiniekam materiālu izstrādes procesā.


Atslēgas vārdi
-

Šperberga, I., Sedmalis, U., Sedmale, G. Silikātu un grūti kūstošu nemetālisku materiālu fizikālā ķīmija. 1.daļa. RTU: RTU Izdevniecība, 2010. 170 lpp. ISBN 9789984325699.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196