Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Allocating Production Cost at CHP Plant to Heat and Power Based on Cooperative Game Theory

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Allocating Production Cost at CHP Plant to Heat and Power Based on Cooperative Game Theory
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Viktorija Neimane
Antans Sauļus Sauhats
Guntars Vempers
Inga Tereskina
Gaļina Bočkarjova
Atslēgas vārdi Energy supply, distributed energy resources, cogeneration, district heating, game theory, decision-making.
Anotācija This paper is dedicated to the task of cost determination for heat and power energy production for small size cogeneration plants. Cogeneration of heat and power is only possible if there is a demand for both types of energy. The consumers of both heat and power are considered as members of the coalition having a goal to gain additional revenues due to reduced investments and increased efficiency of power production. The suggested approach uses the cooperative game theory for distribution of the additional revenues between the members of the coalition. The examples from energy tariffs determination in the market environment show the rationality and efficiency of using the considered approach.
DOI: 10.1109/EEM.2009.5207193
Hipersaite: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=5207193 
Atsauce Neimane, V., Sauhats, A., Vempers, G., Tereskina, I., Bočkarjova, G. Allocating Production Cost at CHP Plant to Heat and Power Based on Cooperative Game Theory. No: Thesis of the 6th International Conference on European Energy Markets (EEM 2009), Beļģija, Leuven, 27.-29. maijs, 2009. Leuven: IEEE, 2009, 1.-6.lpp. ISBN 978-1-4244-4455-7. Pieejams: doi:10.1109/EEM.2009.5207193
ID 6498