Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Patoģenēzes topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas un tā apstrādes metodes

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Patoģenēzes topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas un tā apstrādes metodes
Nosaukums angļu valodā Extension of Pathogenesis Topological Model and Processing Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi ekspertu sistēma, arteriālā hipertensija, patoģenēze, grafs, topoloģiskais modelis, tolopoģiskā modelēšana, PageRank, grafa novērtējuma metodes, grafa apstrādes metodes
Anotācija Rakstā dota jauna paplašināta arteriālās hipertensijas efektīvākās terapijas un to kombināciju izvēles metode, kas iekļauj matemātisku grafa apstrādes pieeju. Raksta ievada daļā autori apskata dažādas medicīnas ekspertu sistēmas, kas pēc darbības apgabala atbilst izstrādātajai metodei un datorsistēmai. Galvenais uzdevums šo metožu apskatei ir definēt izstrādājamās medicīnas ekspertu sistēmas struktūru. Tiek arī apskatītas dažādas zināšanu strukturizēšana un lēmumu pieņemšanas metodes ar mērķi definēt izvēlētās metodikas piemērotību. Tālāk tiek apskatītas iespējamās topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas. Paplašināšana ietver gan esošā arteriālās hipertensijas modeļa papildinājumu, gan arī citu patoģenēžu pievienošanu, veidojot vienotu topoloģisko modeli. Izveidojot paplašinātu patoģenēžu topoloģisko modeli, tā apstrāde kļūst sarežģītāka, jo palielinās apstrādājamo virsotņu kopa. Terapijas izvēles procesu sarežģī arī daudzu terapiju kombināciju apskats. Šo jautājumu risinājumam autori piedāvā izmantot matemātiskās metodes grafa apstrādei ar mērķi vienkāršot tā pielietojumu lēmuma pieņemšanas procesā. Tiek sniegts praktisks piemērs ar algoritma izpildes veiktspējas novērtējumu. Raksta nobeigumā autori definē jaunās metodes pielietojuma iespējas un turpmākos matemātiskās apstrādes rīkus, kā arī kopējo metodikas attīstības virzienu.
Anotācija angļu valodā Article is dedicated to describe new extended method of arterial hypertension most effective therapy and therapies combination detection method, which includes mathematical processing techniques. At the introduction part of the article authors discuss medical expert systems which by working field comply with developed method and decision making system. Main goal of this medicine system survey is to establish structure of medicine expert system which is in development phase. Also a possibility of knowledge representation and decision support process methodology is described to select the most appropriate solution. Then possible structure of system is described, after that extension of topological model is considered. Extension includes enhancement of existing model and attachment of a new pathogenesis in one common model. In this case model processing becomes much complicated, because node count and therapies combination count increases. To solve this issue authors present mathematical calculation techniques to reduce graph computation and decision support process complication. Calculation of graph processing usefulness and quantitative comparison is performed. At the ending part authors propose further system applications and possible mathematical processing tools.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z. Patoģenēzes topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas un tā apstrādes metodes. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.39, 2009, 43.-49.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 6500