Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dabas aizsardzībai motivēti keramikas materiāli

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dabas aizsardzībai motivēti keramikas materiāli, pielietojot Latvijas minerālās izejvielas
Nosaukums angļu valodā Environmentally Motivated Ceramic Materials by Use of Latvian Mineral Raw Materials
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Ingunda Šperberga
Aleksejs Hmeļovs
Andris Celms
Atslēgas vārdi Minerālās izejvielas, eko-keramika, izstrāde, īpašības
Anotācija Saistībā ar Latvijā plaši izplatītiem mālu iegulu (arī dolomīta) resursiem dots ieskats par iespējām izmantot šos izejmateriālus gan kā bāzi, gan kā piedevu keramikas materiālu (eko-materiālu) izstrādei ar dažādu pielietošanas aspektu, gan arī uzlabojot šo materiālu ieguves tehnoloģisko procesu virzībā uz to apdedzināšanas temperatūras samazināšanu. Apskatītas sekojošas minēto izejvielu pielietošanas sfēras: neapstrādāta māla pielietošana atkritumu deponēšanas vietu noblīvēšanai, daļēji dehidratizēta māla pielietošana Cr 3+,6+, Zn2+, Cu2+ jonu sorbcijai no galvaniskiem ūdeņiem, poru saturošas augsttemperatūras keramikas izstrādei no jauktiem izejvielu maisījumiem, lai pielietotu par filtrēšanas/ attīrīšanas materiālu, kā arī lai pazeminātu augsttemperatūras blīvas keramikas saķepināšanas/apdedzināšanas temperatūru. Dots ieskats arī ģeopolimērmetodes ķīmijas un tehnoloģijas iespējamai pielietošanai „vieglās” būvkeramikas izstrādei pazeminātās temperatūrās.
Anotācija angļu valodā It is given insight into possibilities of using raw materials both as base and as additives in eco-ceramic material development with different aspect of application and for improving technological process of such material development by reduction of firing temperature in connection with clay (dolomite as well) resources widespread in Latvia. Following application fields of mentioned materials are discussed: using of crude clay for compression of waste deposit area, using of partly dehydrated clay for sorbtion of Cr3+, 6+, Zn2+, Cu2+ ions from galvanic waters, for development of pore containing high temperature ceramics from mixed compositions to apply it as filtration/purification material, as well as to reduce sintering/firing temperature of high temperature dense ceramics. It is given insight also into possibility of using chemistry and technology of geopolymers for obtaining of “lightweight” building ceramics at reduced temperatures.
Atsauce Sedmale, G., Šperberga, I., Hmeļovs, A., Celms, A. Dabas aizsardzībai motivēti keramikas materiāli, pielietojot Latvijas minerālās izejvielas. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.19, 2009, 78.-87.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6545