Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba vides riska faktori un arodveselība Latvijā

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba vides riska faktori un arodveselība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Risks and Professional Health in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Dzintra Atstāja
Jānis Ieviņš
Atslēgas vārdi Arodveselība, darba aizsrdzība, riski.
Anotācija Latvijai kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij normatīvajos aktos ir iestrādātas praktiski visu ES darba aizsardzības direktīvu prasības, bet jaunākās ES direktīvu prasības tiek pieņemtas atbilstoši noteiktajiem un ar ES saskaņotajiem termiņiem. Veselība ir viena no nozīmīgākajām cilvēka dzīves pamatvērtībām, ko ietekmē sociālā un fiziskā vide (ūdens, gaiss, augsne, pārtika, atkritumi, radiācija, darba vide) kā arī cilvēka veselības aprūpe. Visu šo faktoru savstarpējā mijiedarbība ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) rūpju objekts, kā arī iemesls regulāri Eiropas Vides un Veselības organizāciju sadarbībai. Nelaimes gadījumu skaits darbā pieaug, tādēļ svarīgi analizēt to cēloņus un riskus dažādu nozaru organizācijās.
Anotācija angļu valodā As Latvia is a member of the EU practically all requirements of the EU labour practice have been incorporated in the normative acts of Latvia. The latest EU requirements are being overtaken according to the fixed and endorsed deadlines by the EU institutions. Labour protection means safety and health of employees. Nevertheless, it is difficult to determine the exact borderline of labour protection. Safety of people can be influenced by a great number of diverse factors. The labour safety often comes very close or even overlaps with other spheres, such as professional health, electric and fire safety, labour rights, etc. These issues are emphasized in the paper.
Atsauce Atstāja, D., Ieviņš, J. Darba vides riska faktori un arodveselība Latvijā. No: LSPA Zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2009, 327.-334.lpp.
ID 6666