Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Improvement and Assessment of the Effective Therapy Selection Method

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Improvement and Assessment of the Effective Therapy Selection Method
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ivars Karpičs
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi Arteriālā hipertensija, topoloģiskā modelēšana
Anotācija In this article improved arterial hypertension most effective therapy selection method is described. In the beginning of the article authors discuss similar systems, which are used in practice. Then possible solution range is defined. Solution includes therapy selection improvement – expansion of the pathogenesis topological model. Other diseases and existing arterial hypertension is taken in the lamp. At the ending part authors consider usability of the new method. Also further mathematical processing and topological model assessment approach is given.
Atsauce Karpičs, I., Markovičs, Z. Improvement and Assessment of the Effective Therapy Selection Method. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 13th International Conference, Lietuva, Kaunas, 29.-30. oktobris, 2009. Kaunas: Technologija, 2009, 219.-223.lpp. ISSN 2029-3380.
ID 6721