Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Ergonomics Risks at the Stonecutter Work, Problems and Solutions
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Rolands Kavinskis
Valdis Kaļķis
Jānis Ieviņš
Henrijs Kaļķis
Atslēgas vārdi Akmeņkaļi, ergonomika, darba slodze, enerģijas patēriņš, riska novērtēšana
Anotācija Latvijā līdz šim nav veikti pētījumi par ergonomisko risku ietekmi uz akmeņkaļiem. Pētījumā izmantotas slodzes ergonomisko risku novērtēšanas metodes, ar kuru palīdzību tika noteikta III darba smaguma kategorija. Veicot sirdsdarbības ritma monitoringu, tika noteikts, ka akmeņkaļi strādā ar pārslodzi. Tāpēc tika izstrādāti nepieciešamie preventīvie pasākumi ergonomisko risku novēršanai dažādās darba operācijās.
Anotācija angļu valodā In this investigation first time in Latvia workload and ergonomic risk of the stonecutters was analysed. There were applied the methods of analysis of ergonomic risks, with which was assessed the risk degree of work hardness in the profession, as well as was performed the monitoring of the heart rate, to experimentally establish the energy consumption of employees. For stonecutters the 3rd risk hardness category and the physical overload was detected. Therefore, necessary preventive measurements was worked out.
Atsauce Kavinskis, R., Kaļķis, V., Ieviņš, J., Kaļķis, H. Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā, problēmas un risinājumi. No: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009): konferences rakstu krājums , Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 498.-503.lpp. ISBN 978-9984-32-173-8.
ID 6739