Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darba vides ergonomiskā dizaina radīto risku ietekme uz datora operatora darabaspējām

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darba vides ergonomiskā dizaina radīto risku ietekme uz datora operatora darabaspējām
Nosaukums angļu valodā Work Environment Ergonomical Designe Risks Impact on Workers with VDT Workability
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori J. Vārpa
Ženija Roja
Jānis Ieviņš
Atslēgas vārdi Datoroperatori, ergonomikas dizains, darbspējas, darba vide
Anotācija Latvijā pirmo reizi veikts pētījums par ergonomiskā dizaina risku ietekmi uz nodarbinātiem pie datora. Tāpēc bija svarīgi atklāt ergonomiskā dizaina radītos riskus un novērtēt tos. Ergonomiskā dizaina risku novērtēšanai lietota datorprogramma ErgoEASER, bet datorlietotāju darbspējas novērtētas, nosakot darbspēju indeksu. Izstrādātas praktiskas rekomendācijas
Anotācija angļu valodā In Latvia it is a first study on the ergonomic design of the impact on the worker’s with VDT workability. It was important to identify ergonomic design risks and to assess them. Computer program ErgoEASER for assessing ergonomic design was used. Workability was measured using the capacity index. Practical recommendations were developed.
Atsauce Vārpa, J., Roja, Ž., Ieviņš, J. Darba vides ergonomiskā dizaina radīto risku ietekme uz datora operatora darabaspējām. No: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference [CD-ROM] : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009) : konferences rakstu krājums, Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 529.-533.lpp. ISBN 978-9984-32-173-8.
ID 6823