Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un viņu efektivitāte

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un viņu efektivitāte
Nosaukums angļu valodā Voluntary Fire-Fighting Groups and Their Effectiveness
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Jānis Ieviņš
Vladimirs Jemeļjanovs
Jeļena Malahova
Atslēgas vārdi brīvprātīgie ugunsdzēsības formējumi, dzēšanas dalībnieki, sistēmas efektivitāte, ierāšanas laiks ugunsgrēka vietā, dzēšanas laiks
Anotācija darbā tiek izanalizēta ugunsdzēsēju formējumu kopēja darbība, var nosacīti sadalīt viņus uz divām grupām: pirmā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi, kuru darbība veltīta ugunsgrēku novēršanai un viņu dzēšanai; otrā – brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi, kuru darbība veltīta ne tikai ugunsgrēku novēršanai un viņu dzēšanai, bet arī palīdzības sniegšanai visās avārijas situācijās, stihiskās nelaimes seku likvidēšanai. Ņemot vērā ierobežotas finansiālās iespējas Latvijas ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta nostiprināšanai, kā ugunsdrošības aizsardzības sistēmas svarīgāka elementa, vajag atzīt par lietderīgu to, ka pareizā un zinātniski pamatota brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumu organizēšana un sagatavotība dos kopumā republikai nozīmīgu ekonomisko efektivitāti un ļaus paaugstināt ugunsdrošības līmeni.
Anotācija angļu valodā In this paper we analyzed the work of voluntary fire forces, suspended this work can be divided into two groups: the first - voluntary fire units, which work on preventing and extinguishing fires and the second - voluntary fire units, which operate not only at preventing and extinguishing fires, but and also take a direct part in the elimination of all accidents, as well as in disaster management. Taking into account the limited financial resources of the Republic of Latvia, is to recognize that the organization and training of volunteer fire groups will not only allow more efficient use of funds of fire protection of the republic, but also increase the level of fire safety in general.
Atsauce Ieviņš, J., Jemeļjanovs, V., Sulojeva, J. Brīvprātīgo ugunsdzēsēju formējumi un viņu efektivitāte. No: Vides tehnogēnās drošības zinātniskās problēmas : 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 29.-34.lpp. ISBN 9789934100574.
ID 6830