Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Knowledge Bases for Arterial Hypertension Strategy Selection: Development and Estimation

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Knowledge Bases for Arterial Hypertension Strategy Selection: Development and Estimation
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Sigita Milaseviča
Elīza Prancāne
Ieva Markoviča
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi ekspert sistēma, zināšanu bāze, produkciju likumi, freimi
Anotācija The paper deals with the building of knowledge basis on the existing knowledge amount in a given domain. In our case we operate with new European Hypertension Guidelines, 2003. There are developed two knowledge basis containing one and the same knowledge amount applying different representation techniques, i.e., rules and frames. Those knowledge bases are the central element of the two datorized systems for carrying out decision making on health care strategy of arterial hypertension patients. It makes possible the comparison and estimation of two knowledge basis and datorized systems on the whole. The paper deals with the building of knowledge basis on the existing knowledge amount in a given domain. In our case we operate with new European Hypertension Guidelines, 2003. There are developed two knowledge basis containing one and the same knowledge amount applying different representation techniques, i.e., rules and frames. Those knowledge bases are the central element of the two datorized systems for carrying out decision making on health care strategy of arterial hypertension patients. It makes possible the comparison and estimation of two knowledge basis and datorized systems on the whole. The paper deals with the building of knowledge basis on the existing knowledge amount in a given domain. In our case we operate with new European Hypertension Guidelines, 2003. There are developed two knowledge basis containing one and the same knowledge amount applying different representation techniques, i.e., rules and frames. Those knowledge bases are the central element of the two datorized systems for carrying out decision making on health care strategy of arterial hypertension patients. It makes possible the comparison and estimation of two knowledge basis and datorized systems on the whole.
Atsauce Milaseviča, S., Prancāne, E., Markoviča, I., Markovičs, Z. Knowledge Bases for Arterial Hypertension Strategy Selection: Development and Estimation. No: Biomedical Engineering: Proceedings of the 13th International Conference, Lietuva, Kaunas, 29.-30. oktobris, 2009. Kaunas: Technologia, 2009, 208.-213.lpp. ISSN 2029-3380.
ID 6874