Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Mobilo bezvadu tehnoloģiju izmantošana asinsspiediena monitorēšanai internetā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Mobilo bezvadu tehnoloģiju izmantošana asinsspiediena monitorēšanai internetā
Nosaukums angļu valodā Online Monitoring of Blood Pressure Using Mobile Wireless Technologies
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Gunārs Balodis
Juris Lauznis
Zigurds Markovičs
Atslēgas vārdi asinsspiediens, viedtelefons,3G,Bluettooth,telemedizīna
Anotācija Asinsspiediena mērīšanai slimnīcā ir vairāki trūkumi, piemēram, „baltā halāta sindroms”, pacients ir ārpus ierastās vides un viens mērījums neatspoguļo asins spiediena izmaiņas dienas gaitā. Mēs esam izstrādājuši asinsspiediena monitoringa sistēmu, kas nodrošina mērījumus mājas apstākļos un rezultātu pārraidi internetā. Sistēma sastāv no pašu izveidota mobilā bezvadu asinsspiediena mērītāja, Windows Mobile viedtelefona un datora internetā. Mobilais bezvadu asinsspiediena mērītājs sastāv no digitālā NIBP (Non Invasive Blood Pressure) monitora moduļa, Bluetooth raidītāja un baterijas. Tas periodiski mēra pacienta asinsspiedienu un mērījumu rezultātus pārraida viedtelefonam pa Bluetooth bezvadu saiti. Viedtelefonā ir programmatūra datu attēlošanai un iekārtas vadībai. Turklāt tālrunis ir pieslēgts internetam ar mobilā telefona tehnoloģijām un pārsūta datus uz personālo datoru pa TCP/IP protokolu. Servera programmatūra uz personālā datora tiek lietota šo datu apkopošanai, saglabāšanai un attēlošanai. Šāda sistēma var tikt pielietota telemedicīnā kā pacienta individuālais asinsspiediena monitors vai arī kā mobilais asinsspiediena mērītājs ārsta vizītēs pie pacienta.
Anotācija angļu valodā Measuring blood pressure in a hospital has several drawbacks like "white-coat syndrome", patient is out of his usual environment and one measurement does not reflect changes in blood pressure during the course of the day. We have developed new type of system for monitoring patient’s blood pressure online. System consists of digital NIBP (Non Invasive Blood Pressure) monitor device, Windows Mobile smartphone and personal computer connected to the internet. Wireless mobile blood pressure monitoring device has NIBP measurement module, Bluetooth transmitter and battery. It periodically measures patient’s blood pressure and transmits measurement data to smartphone using Bluetooth wireless link. Smartphone has software for viewing data and controlling device. It is also connected to the internet using cell phone technologies and retransmits data to personal computer over TCP/IP protocol. Server software on personal computer is used for blood pressure data storage and review. This system can be used in telemedicine by patient as personal blood pressure monitor or by doctor on a visit to patient. Measuring blood pressure in a hospital has several drawbacks like "white-coat syndrome", patient is out of his usual environment and one measurement does not reflect changes in blood pressure during the course of the day. We have developed new type of system for monitoring patient’s blood pressure online. System consists of digital NIBP (Non Invasive Blood Pressure) monitor device, Windows Mobile smartphone and personal computer connected to the internet. Wireless mobile blood pressure monitoring device has NIBP measurement module, Bluetooth transmitter and battery. It periodically measures patient’s blood pressure and transmits measurement data to smartphone using Bluetooth wireless link. Smartphone has software for viewing data and controlling device. It is also connected to the internet using cell phone technologies and retransmits data to personal computer over TCP/IP protocol. Server software on personal computer is used for blood pressure data storage and review. This system can be used in telemedicine by patient as personal blood pressure monitor or by doctor on a visit to patient.
Atsauce Balodis, G., Lauznis, J., Markovičs, Z. Mobilo bezvadu tehnoloģiju izmantošana asinsspiediena monitorēšanai internetā. Datorvadības tehnoloģijas. Nr.39, 2009, 23.-27.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 6922