Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Auto avārijā cietušā transportlīdzekļa bojājumu attēlošana ekspertu slēdzienā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Auto avārijā cietušā transportlīdzekļa bojājumu attēlošana ekspertu slēdzienā
Nosaukums angļu valodā .
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Gatis Muižnieks
Vladimirs Gonca
Ingus Mitrofanovs
Atslēgas vārdi Auto avārija, transports, bojājumi, eksperti
Anotācija Analizējot reālu ceļa satiksmes negadījumu starp automašīnām МВ 320 un Mazda 626, kura nepalaida uz krustojuma automašīnu МВ 320 un ietriecās tās labajos sānos. Notikuma vietas apskate un bojāto automašīnu apskate, atļāva noteikt automašīnu kustību pēc sadursmes: Mazda 626 - apgriezās par 90 grādiem un apstājās, МВ 320 - apgriezās par 180 grādiem, atsitās ar bagāžnieka kreiso stūri pret koku, apgriezās vēl par 180 grādiem un atsitās sākumā ar bagāžnieka labo stūri pret betona stabu, bet pēc tam ar kreiso sānu pret elektrības stabu, kurš atradās uz ceļa nomales un automašīna apstājās. Analīzei izmantojam: ceļa policijas shēmu, katalogu “Colektion CD-EES by Dr.Melegh”, cieta ķermeņa modeli, kinētiskās enerģijas teorēmu un kustības saglabāšanās teorēmu, kā arī datorprogrammu “PC Crash 6.0”. Aprēķinus izdarījām sekojošā secībā: - aprēķinam automašīnas MB 320 ātrumu pēc sadursmes V2s = [ (2/m2 (K21 + K22 + K23 + K24 + K25)]0.5 (1) kur K21, K22, K23, K24 ,K25 automašīnas MB 320 patērētā kinētiska enerģija: triecienā pret stabu; ceļa posmā no koka līdz stabam, riepu izslīdēšanā un pagriešanā, virsbūves deformēšanā triecienā pret koku, ceļa posmā no sadursmes vietas līdz kokam, vienlaicīgi pa ceļu un nomali riepu sānslīdē un pagriešanā ap smaguma centru. No (1), izmantojam ceļa policijas shēmu un bojājumu katalogu, - V2s = 81 – 90 km/st. - aprēķinam automašīnas Mazda 626 ātrumu pēc sadursmes V1s = (2/m1 (K11)05 (2) kur K11 kinētiskā enerģija, kas tiek patērēta riepu sānslīdē un automašīnas pagriešanā ap smaguma centru pēc sadursmes līdz pilnīgi apstājās. No (2) - V1s = 31 – 33 km/st. -aprēķinam a/m MB 320 un a/m Mazda 626 ātrumi V2p un V1p pirms sadursmes no kustības saglabāšanās teorēmas V2p = V2s cos d2 + (m1 / m2) V1s cos d1 V1p = (m2 / m1) V2s sin d2 + V1s sin d2 (3) kur d2 , d1 – leņķi starp kustību virzieniem, atbilstoši, a/m MB 320 un a/m Mazda 626 pirms un pēc sadursmes. No (3) - V2p = 94 –104 km/st , V1p = 38 – 41 km/st. -aprēķinam a/m MB 320 ātrumu V2 pirms sadursmes. Pielietojam kinētiskās enerģijas teorēmu V2 = ( V2p2 + V2d2 )0.5 (4) kur V2d – ātrums, kurš atbilst kinētiskai enerģijai, kas tiek patērēta a/m MB 320 virsbūves deformēšanā triecienā pret a/m Mazda 626. No a/m MB 320 fotogrāfijām, kataloga “Colektion CD-EES by Dr. Melegh” un (4) aprēķinātai ātrums V2 = 97 – 107 km/st. -aprēķinam a/m MB 320 ātrumu V2 pirms sadursmes. Izmantojam CSNg modulēšanu ar datorprogrammas “PC Crash 6.0”. Izmantojot visu informāciju, izdevās uz datora atjaunot notikuma kārtību analizējamā ceļa satiksmes negadījumā, saņemot atklātos automašīnas bojājumus un nofiksēt automašīnu atrašanos pēc avārijas, kuri atzīmēti uz ceļa policijas shēmas. Pēc aprēķina programmas aprēķināja ātrumu a/m MB 320 V2РС momentā pirms sadursmes - V2РС = 99 km/st. Praktiskā ātruma sakritība V2 un V2РС atļauj izdarīt noslēgumu, ka а/м МВ 320 pirms sadursmes ar а/m Mazda 626 virzījās ar ātrumu apmēram 100 km/st un ar to pašu atļauj norādīt vainas pakāpi ceļu satiksmes negadījumā.
Anotācija angļu valodā .
Atsauce Muižnieks, G., Gonca, V., Mitrofanovs, I. Auto avārijā cietušā transportlīdzekļa bojājumu attēlošana ekspertu slēdzienā. No: 43. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 30. Apr-3. Maijs., 2002. Rīga: RTU, 2002, 124.-124.lpp.
Pilnais teksts
ID 7037