Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dažādu fizikāli ķīmisko apstrādes metožu ietekme uz mikroorganismu vairošanos ūdenī

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dažādu fizikāli ķīmisko apstrādes metožu ietekme uz mikroorganismu vairošanos ūdenī
Nosaukums angļu valodā Influence of Various Physical-Chemical Treatment Methods on Microbial Growth in Water
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Madars Reimanis
Jurijs Ozoliņš
Juris Mālers
Vizma Nikolajeva
Atslēgas vārdi electrolysis, disinfection, titanium oxide, microorganisms
Anotācija TinO2n-1 saturošu keramikas elektrodu izmantošana ūdens elektrolīzes procesā izsauc organisko vielu noārdīšanos, uz ko norāda permanganāta indeksa IMn atšķirīgās vērtības elektrolizētam un neelektrolizētam šķīdumam. Hlora un broma jonu klātbūtnē TinO2n-1 saturošas keramikas elektrodi elektrolīzes laikā var veicināt paliekoša dezinficējošā efekta rašanos, par ko liecina krasa baktēriju kolonijas veidojošo vienību skaita samazināšanās elektrolizētos šķīdumos. Joda jonu klātbūtnē TinO2n-1 saturošas keramikas elektrodi elektrolīzes laikā var veicināt bakteriostatisko iedarbību, kura elektrolizētos šķīdumos saglabājās vismaz 10 dienas.
Anotācija angļu valodā Use of the TinO2n-1 electrode for water electrolysis process promotes the destruction of organic matter as shown by the changes in permanganate index different values of electrolysed and non electrolysed solution. Using the TinO2n-1 electrode in the electrolysis process with the presence of chlorine and bromine ions can create a lasting disinfectant effect that was demonstrated by the sharp decrease in the number of bacterial colony forming units in electrolysed solutions. Using the TinO2n-1 electrode in the electrolysis process with the presence of iodine ions can create a bacteriostatic effect which was maintained for at least 10 days in electrolysed solutions
Atsauce Reimanis, M., Ozoliņš, J., Mālers, J., Nikolajeva, V. Dažādu fizikāli ķīmisko apstrādes metožu ietekme uz mikroorganismu vairošanos ūdenī. No: 7th International Conference "Environment. Technology. Resources": Proceedings. Vol.2, Latvija, Rēzekne, 25.-26. jūnijs, 2009. Rēzekne: Rēzeknes Augstskolas izdevniecība, 2009, 71.-77.lpp.
ID 7097