Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings
Nosaukums angļu valodā Drinking Water Quality Monitoring
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Irina Meteļica
Vitālijs Lakevičs
Juris Mālers
Atslēgas vārdi ūdens, kvalitāte, monitorings
Anotācija Viens no svarīgākajiem dzīvības un labas veselības nosacījumiem ir ūdens pieejamība un kvalitāte. Ūdens ir nepieciešams gan dzīvības procesu, gan personīgās un mājokļa higiēnas nodrošināšanai. Patērētā ūdens kvalitāte ir viens no faktoriem, kurš raksturo dzīves vides kvalitāti.
Anotācija angļu valodā One of the most important conditions of life and good health is availability and quality of water. Water is required for ensuring processes of life, personal and household hygiene. Quality of consumable water is one of the factors that define quality of life environment.
Atsauce Meteļica, I., Lakevičs, V., Mālers, J. Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings. No: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 167.-167.lpp. ISBN 9789984324012.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7129