Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings
50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2009
Irina Meteļica, Vitālijs Lakevičs, Juris Mālers

Viens no svarīgākajiem dzīvības un labas veselības nosacījumiem ir ūdens pieejamība un kvalitāte. Ūdens ir nepieciešams gan dzīvības procesu, gan personīgās un mājokļa higiēnas nodrošināšanai. Patērētā ūdens kvalitāte ir viens no faktoriem, kurš raksturo dzīves vides kvalitāti.


Atslēgas vārdi
ūdens, kvalitāte, monitorings

Meteļica, I., Lakevičs, V., Mālers, J. Dzeramā ūdens kvalitātes monitorings. No: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 167.-167.lpp. ISBN 9789984324012.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196