Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: A New Approach of E-Learning Solutions for Emprowement of People in Regional Development Context

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā A New Approach of E-Learning Solutions for Emprowement of People in Regional Development Context
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Ginta Majore
Ilmārs Slaidiņš
Atis Kapenieks
Atslēgas vārdi e-learning, Knowledge Management , Social Inclusion, Regional Development
Anotācija This paper reports on new approach of e-learning solutions for empowerment of people in regional development context.
Atsauce Štāle, G., Slaidiņš, I., Kapenieks, A. A New Approach of E-Learning Solutions for Emprowement of People in Regional Development Context. No: ICTE in Regional Development: Annual Proceedings of Vidzeme University College. Valmiera: Vidzeme University College, 2005, 132.-136.lpp.
ID 7140