Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Akrila kaulu cementa modificēšana ar biosaderīgām piedevām

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Akrila kaulu cementa modificēšana ar biosaderīgām piedevām
Nosaukums angļu valodā Modification of Acrylic Bone Cenent with Biocompatible Aditives
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Līga Bērziņa
Valentīna Krilova
Atslēgas vārdi Akrila kaulu cementi, modificēšana, mehāniskie parametri, metilmetakrilāts, liece
Anotācija Metilmetakrilāta un n-heksilakrilāta suspensijas kopolimerizācijas rezultātā iegūta polimēru dispersija. Izpētīta biosaderīgo piedevu ievadīšanas ietekme uz kaulu cementa īpašībām.
Anotācija angļu valodā Copolymer dispersion has been synthesized by suspension polymerization of methylmethacrylate and n-hexylmethacrylate. The influence of biocompatible organic additives (starch and chitosan) and non-organic additives (hydroxyapatite and calcium carbonate from hen eggs shells) on main properties of bone cement has been studied.
Atsauce Bērziņa, L., Krilova, V. Akrila kaulu cementa modificēšana ar biosaderīgām piedevām. No: 50. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 22.-23. aprīlis, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2009, 158.-158.lpp. ISBN 9789984324012.
Pilnais teksts
ID 7147