Latvijā jāatjauno sistemātiski pētījumi par zemes dzīļu resursiem un to izmantošanu tautsaimniecībā
2009
Uldis-Jānis Sedmalis

-


Atslēgas vārdi
zemes dzīļu resursi, bowels of the earth

Sedmalis, U. Latvijā jāatjauno sistemātiski pētījumi par zemes dzīļu resursiem un to izmantošanu tautsaimniecībā. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.19, 2009, 7.-10.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196