Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Baltijas zinātņu vēstures konferenču 50 gadi: 1958–2008

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Baltijas zinātņu vēstures konferenču 50 gadi: 1958–2008
Nosaukums angļu valodā 50 Years of the Baltic Conferences on the History of Sciences: 1958–2008
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Stradiņš
Atslēgas vārdi zinātnes vēsture, Baltijas zinātĦu vēstures konferences, Baltijas ZinātĦu vēstures un filozofijas asociācija, RPI vēsture
Anotācija Rakstā tiek apskatīti organizētas Baltijas zinātņu vēstures pētījumu aizsākumi un attīstība. Pateicoties profesora, mediķa un medicīnas vēsturnieka, Rīgas Medicīnas Vēstures muzeja veidotāja Paula Stradiņa (1896–1958) pūlēm, 1958. gadā no 6. līdz 7. jūnijam Rīgā notika pirmā Baltijas dabzinātņu un medicīnas vēstures konference. Tajā no Lietuvas piedalījās prof. P. Slavenas, V. Girdzijauskas, S. Biziulevičus, no Igaunijas – V. Kalnins un K. Villako. Tika izveidota Baltijas zinātņu vēstures koordinācijas padome, kura pastāvēja līdz 1965. gadam, pēc tam – Padomju Dabzinātņu un tehnikas vēsturnieku nacionālās apvienības (starptautiskās IHUPS locekles) sastāvā darbojās Igaunijas, Latvijas un Lietuvas filiāles, kas faktiski bija patstāvīgas nacionālās apvienības. 1958. gada maijā tika nodibināta tagadējā Latvijas zinātņu vēstures asociācija (priekšsēdētāji – prof. P. Valeskalns (1958 – 1987), prof. J. Stradiņš – no 1987). Igaunijas zinātņu vēstures asociācijas priekšsēdētājs bija prof. P. Klements, bet Lietuvas – prof. P. Slavenas. Kopš 1958. gada konferenču rīkošana kļuvusi par tradīciju. Aizvadītajos gados Tartu, Viļņā, Kauņā, Tallinā, Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā notikušas 23 konferences (15 no tām - padomju laikā). 1990. gada oktobrī Rīgā tika nodibināta Baltijas valstu Zinātņu vēstures un filozofijas asociācija, kuras līdzprezidenti ir prof. J.A. Krikštopaitis no Lietuvas, prof. J. Stradiņš no Latvijas un no Igaunijas – K. Siilivasks (līdz 2006), J. Aavikso (no 2006). 1991. g. 4. – 6. oktobrī Viļņā asociācija rīkoja 16. konferenci – pirmo pēc Baltijas valstu neatkarības pasludināšanas. Kopš tā laika konferencēs piedalījušies zinātņu vēsturnieki no Vācijas, Somijas, Polijas, Krievijas, Ukrainas, ASV, Lielbritānijas, Japānas, Beļģijas, Francijas, Baltkrievijas. Nākotnē jārisina arī jautājums par konferenču darba valodu, jo krievu valodu dalībnieki vairās lietot un to neprot gan jaunie Baltijas, gan ārzemju zinātnieki, bet ne visi pārvalda arī vācu un angļu valodu.
Anotācija angļu valodā The article reviews the beginnings and evolution of organized studies in history of sciences in the Baltics. Due to the efforts of Prof. Pauls StradiĦš (1896—1958), Latvian medical scientist and founder of the Museum of History of Medicine in Riga, the first Baltic Conference on History of Natural Sciences and Medicine was held in Riga on June 6-7, 1958. The participants in this first conference from Lithuanian side were Prof. Slavenas, V. Girdzijauskas, S. Biziulevičus and from Estonian side – V. Kalnins and K.Villako. A joint Baltic Coordination Commission on History of Sciences was founded, which functioned officially until 1965, later –within the framework of Soviet National Association of History of Natural Sciences and Technology (as a member of IUHPS), which included Estonian, Latvian and Lithuanian branches (in fact , separate national associations). The Association was founded in May, 1958 (Chairmen: Prof. P. Valeskalns, 1958-1987, Prof. J. StradiĦš – since 1987). The Estonian Association was headed by Prof. F. Klement, the Lithuanian Association - by Prof. P. Slavenas. Since 1958 conferences on the history of sciences have become a tradition. During 50 years 23 conferences have been held in Tartu, Vilnius, Kaunas, Tallinn, Riga, Jelgava and Jūrmala (15 conferences - before the regaining of independence). In October 1990 in Riga the Association of History and Philosophy of Sciences of the Baltic States was founded (Co-presidents: from Lithuania - Prof. J. A. Krikštopaitis, from Latvia – Prof. J. StradiĦš, from Estonia – Prof. K. Siilivask, till 2006, Prof. J. Aaviksoo, since 2006). From 4—6 October, 1991 the 16th Conference took place in Vilnius which was the first conference of scientists of independent Baltic States. 8 more conferences were organized, 9 - with the participation of historians of science from Germany, Finland, Poland, Russia, Ukraine, USA, Great Britain, Japan, Belgium, France, Byelorus etc., and they have 26 become a traditional element of Baltic cooperation. The future of these conferences as well as the issue of a lingua franca have been discussed.
Atsauce Stradiņš, J. Baltijas zinātņu vēstures konferenču 50 gadi: 1958–2008. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 9.-25.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7339