Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Profesors Edgars Lejnieks (1889-1937) - LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmais dekāns

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Profesors Edgars Lejnieks (1889-1937) - LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmais dekāns
Nosaukums angļu valodā First Dean of the Faculty of Mathematics and Natural Science of the University of Latvia – Professor Edgars Lejnieks (1889–1937)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Jānis Dambītis
Atslēgas vārdi Latvijas Universitāte, Matemātikas un dabaszinātĦu fakultāte, dekāns, bibliotekārs, trijstūra ăeometrija
Anotācija E. Lejnieks dzimis Rīgā 1889. gada 19. maijā. No 1900. gada līdz 1907. gadam viņš mācījās Rīgas Pētera I reālskolā. Studēja Maskavas Universitātes Matemātikas fakultātē un 1911. gadā to beidza ar Loti labām sekmēm. Viņu atstāj fakultātē gatavoties pedagoģiskajam un zinātniskajam darbam. 1913. gadā viņš kļuva par matemātikas maģistru. 1919. gadā E. Lejnieks atgriezās Latvijā, piedalījās Latvijas Universitātes un Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes organizēšanā. 1920. gadā E. Lejnieku ievēlēja par profesoru un pirmo dekānu (1919–1923). E. Lejnieks organizēja LU Centrālo bibliotēku, kā arī Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes bibliotēku. 1923. gadā E. Lejnieks organizēja un vadīja Matemātisko zinātņu darbinieku kongresu, kuru varam uzskatīt par pirmo Latvijas matemātiķu kongresu. Viņš piedalījies starptautiskos matemātiķu kongresos. E. Lejnieks nolasījis vairāk kā 10 dažādus matemātikas lekciju kursus. Viņa lekciju kursi algebrā un skaitļu teorijā izdoti atsevišķās grāmatās. 69 1928. gadā profesoram E. Lejniekam piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni, 1934. gadā – LU Goda doktora nosaukumu. Vājās veselības dēļ viņš 1934. gadā aizgāja pensijā, bet 1937. gada 11. februārī pārtrūka viņa dzīves gaitas.
Anotācija angļu valodā E. Lejnieks was born on the 19th of May, 1889, in Riga. From 1900 to 1907 he studied in Riga Peter the 1st School. He continued studies at Moscow University and graduated cum laude from Faculty of Mathematics in 1911. He was asked to stay at the Faculty and to become a lecturer and a researcher; in 1913 he obtained the degree of Master of Mathematics. Lejnieks returned to Latvia in 1919 and was one of the founders of Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Latvia. In 1920 E. Lejnieks was elected a Professor and the first Dean of Faculty of Mathematics and Natural Sciences (1919-1923). E.Lejnieks organized Central Library of the LU and also the library of Faculty of Mathematics and Natural Sciences. E. Lejnieks also organized and ran the Congress of Researchers of Mathematics in 1923which can be considered the first congress of Latvian mathematicians. He participated in international congresses of mathematicians. E. Lejnieks lectured on more than 10 different subjects of mathematics. His teaching materials and lectures in Algebra and Number theory were published as books. E.Lejnieks was awarded an Order of the Three Stars in 1928. In 1934 he was elected an Honorary Doctor of the University of Latvia.
Atsauce Dambītis, J. Profesors Edgars Lejnieks (1889-1937) - LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes pirmais dekāns . Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 63.-69.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7343