Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Docents Arturs Dumpis darbā un zinātnē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Docents Arturs Dumpis darbā un zinātnē
Nosaukums angļu valodā Docent Arturs Dumpis at Work and in Science
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Jānis Junga
Atslēgas vārdi Jēkabpils Valsts vidusskola, Latvijas Universitātes Mehānikas fakultāte, Vitvatersranda Universitāte (Johannesburga, Dienvidāfrika)
Anotācija Raksts veltīts LVU docentam Arturam Jānim Dumpim. A.Dumpis pamatizglītību un amata prasmi apguvis 1. pasaules kara laikā Pēterburgā un Murmanskā. 1927.gadā uzsācis studijas Latvijas Universitātē., Lai nopelnītu līdzekļus studijām un iztikai, studijas apvienojis ar darbu dažādās darba vietās. Latvijas Universitātes Mehānikas fakultāti absolvējis 1941.gada jūlijā, kad Rīgu jau bija okupējis vācu karaspēks. Sākot no 1944.gada novembra strādājis par vecāko lektoru Latvijas Valsts universitātes Mehānikas fakultātē. 1948.gadā A.Dumpis aizstāvējis disertāciju, taču viņam piešėirto tehnisko zinātĦu kandidāta grādu PSRS Augstākā atestācijas komisija (AAK) nav apstiprinājusi. A.Dumpis 1950.gadā disertāciju aizstāvējis atkārtoti. Pēc atkārtotas aizstāvēšanas LVU Padomes piešķirto grādu AAK 1951.gadā apstiprinājusi. 1953.gadā A.Dumpim piešķirts docenta zinātniskais nosaukums. 1958.gadā A.Dumpis, būdams tūristu grupas sastāvā, palicis ārzemēs un Latvijā nav atgriezies. Kopš 1958.gada strādājis kā inženieris Šveicē, bet 1966.gadā pārcēlies uz dzīvi Dienvidāfrikā, kur turpinājis pedagoģisko un zinātnisko darbu Vitvatersranda Universitātē Johannesburgā. Miris 1982.gada 8. oktobrī.
Anotācija angļu valodā The article is dedicated to Arturs Dumpis, Docent of Latvian State University. A.Dumpis went to scool and began to work in Petersburg and in Murmansk during WWI. In 1927 he began his studies at Latvian University and in order to pay for his studies and to make his living he had to work at several places. He graduated from Faculty of Mechanics of Latvian University in July 1941- the time when the German army occupied Riga. From November 1944 he was a senior lecturer at Faculty of Mechanics of Latvian University. In 1948 A. Dumpis defended his Thesis but the Doctoral degree of Technical Sciences was not acknowledged by the Supreme Diploma Committee of the USSR. In 1950 A.Dupmis presented his Thesis again and in 1951 the degree was acknowledged. In 1953 A.Dumpis received the title of Docent. In 1958 A.Dumpis went abroad in a tourist group and did not returnto Latvia. From 1958 he worked as an engineer in Switzerland but in 1966 moved to South Africa where he continued working as a lecturer and as a scientist at Withwatersrand University in Johannesburg. A.Dumpis died on the 8th October 1982.
Atsauce Junga, J. Docents Arturs Dumpis darbā un zinātnē. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 70.-74.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7344