Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Gumijas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Gumijas, plastmasu, ādu, laku un krāsu ražošana Latvijā (1918-1944)
Nosaukums angļu valodā Production of Rubber, Plastic, Leather, Lacquer And Paint in Latvia (1918 -1940)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Uldis Alksnis
Imants Meirovics
Atslēgas vārdi gumija, lakas, krāsas, ādas, plastmasa
Anotācija Apskatāmajā periodā Latvijā darbojās gumijas fabrikas „Varonis”, „Kvadrāts” un „Kontinents” (Meteors). No saražotās produkcijas 13 % eksportēja (1936. g.). 1940. gadā gumijas rūpniecībā strādāja ap 1900 darbinieku. Pēc kara darbību atjaunoja V. Hjorda, J. Koha un E. Rozīša krāsu fabrika. No jauna nodibināja M. Kalniņa fabriku, kas darbojās ļoti sekmīgi. Latvijā darbojās ap 50 ādu pārstrādes uzņēmumu. Ap 30 no tiem Rīgā. Viens no lielākajiem uzņēmumiem bija Liepājas fabrika „Korona”, kurā strādāja ap 200 darbinieku. 1934. gadā LU Ķīmijas fakultātes asistents A. Jirgensons noorganizēja kazeīna plastmasu – galalīta ražošanu. Ap 20 % no saražotās produkcijas ar nosaukumu „Lettoid” eksportēja.
Anotācija angļu valodā During the years reviewed in the article there were 3 rubber factories in Latvia: „Varonis”, „Kvadrāts” and „Kontinents” (Meteors). 13 % of the production volume was exported (1936). In 1940 the number of the employed in the rubber industry was 1900. After the war the paint factories of V. Hjords, J. Kohs and E. Rozītis were reopened. A new factory of M. KalniĦš was opened, which performed very successfully. About 50 enterprises in Latvia were processing leather, 30 of them were located in Riga. One of the largest enterprises was the „Korona” factory in Liepāja employing about 200 people. In 1934 A. Jirgensons, assistant of the 89 Chemical Department of University of Latvia , launched the production of casein polymer – galalite. About 20 % of the production volume was exported under the trademark of”Lettoid”.
Atsauce Grosvalds, I., Alksnis, U., Meirovics, I. Gumijas, plastmasu, ādu, laku un krāsu ražošana Latvijā (1918-1944). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 85.-89.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7348