Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference
Nosaukums angļu valodā 23rd International Baltic Conference on the History of Science
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Jānis Stradiņš
Atslēgas vārdi zinātĦu vēsture, Baltijas ZinātĦu vēstures un filozofijas asociācija, RTU jubileja, P. StradiĦa Medicīnas vēstures muzejs, Letonikas gads
Anotācija Vēsturisks atskats uz 23 Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konferenci un tās ietekme uz zinātnes attīstību.
Anotācija angļu valodā Historical Rewiev about 23rd International Baltic Conference and the it`s influence on Latvian science development
Atsauce Stradiņš, J. 23. Starptautiskā Baltijas zinātņu vēstures konference. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.15, 2009, 106.-116.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7354