Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nekustamā īpašuma ekonomika

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nekustamā īpašuma ekonomika
Nosaukums angļu valodā Real Estate Economics
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Jānis Vanags
Atslēgas vārdi Real estate, economics, entrepreneurship,
Anotācija Mācību grāmata „Nekustamā īpašuma ekonomika” ir sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta „Nekustamā īpašuma ekonomika” programmas saturam. Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūta realizēto profesionālā maģistra studiju programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kā arī bakalaura un maģistra studiju programmām Uzņēmējdarbība un vadīšana. Mācību grāmata paredzēta arī citu specialitāšu studentiem.
Anotācija angļu valodā Mācību grāmata „Nekustamā īpašuma ekonomika” ir sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta „Nekustamā īpašuma ekonomika” programmas saturam. Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūta realizēto profesionālā maģistra studiju programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kā arī bakalaura un maģistra studiju programmām Uzņēmējdarbība un vadīšana. Mācību grāmata paredzēta arī citu specialitāšu studentiem.
Atsauce Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 297 lpp. ISBN 9789934100208.
ID 8021