Nekustamā īpašuma ekonomika
2010
Jānis Vanags

Mācību grāmata „Nekustamā īpašuma ekonomika” ir sagatavota atbilstoši mācību priekšmeta „Nekustamā īpašuma ekonomika” programmas saturam. Mācību grāmata paredzēta Rīgas Tehniskās universitātes IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta studentiem, kuri apgūst institūta realizēto profesionālā maģistra studiju programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” un profesionālā bakalaura studiju programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, kā arī bakalaura un maģistra studiju programmām Uzņēmējdarbība un vadīšana. Mācību grāmata paredzēta arī citu specialitāšu studentiem.


Atslēgas vārdi
Real estate, economics, entrepreneurship,

Vanags, J. Nekustamā īpašuma ekonomika. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 297 lpp. ISBN 9789934100208.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196