Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Propilpropionāta ketonizācija cinka hromīta katalizatora klātbūtnē

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Propilpropionāta ketonizācija cinka hromīta katalizatora klātbūtnē
Nosaukums angļu valodā Ketonization of Propyl Propionate over Zinc Hromite Catalyst
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Vladislavs Stonkus
Ludmila Leite
Kristine Edolfa
Mendel Fleisers
Inta Liepina
Andulis Smidlers
Aija Krumina
Dzintra Rashmane
Luba Ilieva
Atslēgas vārdi ketonization, ester, propyl propionate, zinc chromite catalyst, diethylketone
Anotācija : Izpētīta propilpropionāta ketonizācija uz cinka hromīta tipa katalizatora 300-400˚C temperatūrā ūdens tvaiku klātbūtnē. Konstatēts, ka maksimālā ketonizācijas pakāpe (89,7 mol%) pie 99,7% propilpropionāta konversijas tiek sasniegta 350˚C temperatūrā. Kā blakusprodukti reakcijā konstatēti metiletilketons, propanols, propanāls un propionskābe. Izpētīts arī ketonizācijas reakcijas gāzveida produktu sastāvs un konstatēts, ka pamatā tie ir ūdeņradis un oglekļa dioksīds. CO, CH4, C2H6 un C3H6 saturs jūtami palielinās 375-400˚C temperatūrā, kad pieaug molekulu destrukcijas īpatsvars. Salīdzināti attiecīgā estera, skābes, aldehīda un spirta, kā arī etilacetāta un propilpropionāta konversijas un ketonizācijas rādītāji. Konstatēts, ka propilpropionāta ketonizācija norit selektīvāk nekā attiecīgā spirta vai aldehīda gadījumā un tikai nedaudz atpaliek no skābes ketonizācijas pakāpes. Secināts, ka esteru ketonizācija uz hromīta tipa katalizatora ir perspektīva ketonu iegūšanas metode. Propilpropionāta ketonizācijas selektivitāte ir par 2% zemāka kā etilacetāta, un selektivitātes optimums tiek sasniegts šaurākā temperatūras diapazonā
Anotācija angļu valodā The ketonization of propyl propionate over a catalyst of zinc chromite type at 300-400˚C in the presence of water vapour has been investigated. It was found that the maximum degree of ketonization (89.7 mol%) was achieved at 350˚C temperature while the propyl propionate conversion was 99.7%. As by-products of the reaction, methyl ethyl ketone, propanol, propanal and propionic acid were detected. The composition of gaseous reaction products was also studied; hydrogen and carbon dioxide were found to be the main components. The content of CO, CH4, C2H6 and C3H6 significantly rises at 375-400˚C, when the importance of molecule destruction increases. Degrees of ketonization of the corresponding ester, carboxylic acid, aldehyde, alcohol and ethyl acetate are compared. It is found that the ketonization of propyl propionate proceeds more selectively than in the cases of corresponding alcohol and aldehyde and, in this respect, only slightly falls behind ketonization of acid. It is concluded that ketonization of esters over chromite type catalysts is a perspective method for producing ketones. Selectivity of propyl propionate ketonization is about 2% lower than the selectivity of ethyl acetate, and the optimum is reached within narrower temperature range.
Atsauce Stonkus, V., Leite, L., Edolfa, K., Fleisers, M., Liepina, I., Smidlers, A., Krumina, A., Rashmane, D., Ilieva, L. Propilpropionāta ketonizācija cinka hromīta katalizatora klātbūtnē . Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.22, 2010, 26.-29.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8406