Alumīnija silikāti un to veidošanās iežos un tehnoloģiskos izstrādājumos
2010
Uldis-Jānis Sedmalis, Gaida Maruta Sedmale, Ingunda Šperberga

Zināmi četri alumīnija silikātu minerāli – kianīts, andaluzīts, silimanīts, kuru kopējā formula ir Al2O3•SiO2 un mullīts, kura formula ir 3Al2O3•2SiO2. No tiem visbiežāk un tikai metamorfos iežos sastopami pirmie trīs nosauktie minerāli, kas izveidojušies augsta spiediena un temperatūras apstākļos. Mullīts kā minerāls iežos ir reti sastopams, jo mullīta molekulārais tilpums ir trīs reizes lielāks par kianīta grupas minerālu molekulāro tilpumu. Kianīta grupas minerālus pie normāla spiediena, neatkarīgi no temperatūras, tehnoloģiski iegūt nav iespējams. Savukārt, mullītu tehnoloģiski var iegūt augstās temperatūrās un tikai pie normāla spiediena, t.i. apstākļos, kad nepastāv molekulāro tilpumu ierobežojoši faktori. Rakstā dots arī mineralizatora klātienes nozīmes skaidrojums mullīta veidošanās procesā.


Atslēgas vārdi
kyanite minerals, mullite, crystallic structures, molecular volume

Sedmalis, U., Sedmale, G., Šperberga, I. Alumīnija silikāti un to veidošanās iežos un tehnoloģiskos izstrādājumos. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.22, 2010, 83.-87.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196