Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augšdevona dolomīta litoloģiski morfoloģiskie tipi Rīgas Kultūrvēsturiskajos pieminekļos

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augšdevona dolomīta litoloģiski morfoloģiskie tipi Rīgas Kultūrvēsturiskajos pieminekļos
Nosaukums angļu valodā Lithological morphological types of Upper Devonian dolomite in Riga Cultural Heritage Monuments
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Vija Hodireva
Inese Sidraba
Edgars Purvins
Atslēgas vārdi dolomite, cultural heritage, structurally genetic classification, etalonkolekcija
Anotācija Vietējais Latvijas dolomīts plaši izmantots tagadējās Rīgas pilsētas un apkārtnes teritorijā esošajās viduslaiku kultūrvēsturiskajās celtnēs. Kultūrvēsturiskajos pieminekļos izmantotā dolomīta litoloģisko tipu identifikācija sniedz gan kultūrvēsturiski nozīmīgu informāciju, gan dod iespēju kultūrvēsturiskā objektā pielietotajam dolomīta litoloģiskajam paveidam piemeklēt atbilstošāko paveidu mūsdienu dolomīta ieguves vietās, kas būtu pielietojams kultūrvēsturiska objekta restaurācijā. Litoloģisko tipu identifikācijas metodika kultūrvēsturiskajos pieminekļos veidota pēc ģeoloģiskajos pētījumos lietotās struktūrģenētiskās klasifikācijas principa, ievērojot kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentācijas un izpētes nosacījumus un vienlaikus saglabājot mineraloģiskās un petrogrāfiskās izpētes metodiskos pamatprincipus. Darba rezultātā izstrādāta un aprobēta Latvijas augšdevona dolomīta litoloģisko tipu rekognoscijas un identifikācijas metode, kas rekomendējama praktiskai lietošanai kā nedestruktīva sākotnējā iežu izpētes metode Kultūrvēsturiskajos pieminekļos
Anotācija angļu valodā Latvian dolomite has been widely used for construction of Medieval Heritage buildings located in Riga and its surrounding. Identification of dolomite lithological morphological types gives significant culturally-historical information, and allows finding the most appropriate substitute material for restoration of the given Cultural Heritage Monument. Methodology for identification of lithological morphological type is based on structurally genetic classification system used in geological investigations taking into account regulations for documentation and investigation of Heritage Monuments, and investigation methodology used in mineralogy and petrography. Elaborated data base involves five lithological morphological types, which are characterised by macroscopic properties (fabric, texture, and colour), physical-mechanical properties (compression resistance, salt resistance, porosity) and petrographic description of thin sections. Recognition and identification methodology of Latvian Upper Devonian dolomite lithological types has been elaborated and approbate and is recommended to be used in practice as non-destructive preliminary investigation method for rocks used in Heritage Monuments. Results showed that historically for construction of stone buildings in Latvia predominantly mechanically resistant marble-like dolomite type was selected. It could be assumed that the qualitative physical and mechanical properties of this lithological dolomite type were appreciated by the craftsmen
Atsauce Hodireva, V., Sidraba, I., Purvins, E. Augšdevona dolomīta litoloģiski morfoloģiskie tipi Rīgas Kultūrvēsturiskajos pieminekļos. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.22, 2010, 105.-113.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 8432